Drie oproepen voor kabels en leidingen

Het wordt een actieve zomer voor drie projecten op het gebied van kabels en leidingen. U kunt daar een belangrijke rol in spelen, ook na de zomer.

Voor alle oproepen kunt u gebruikmaken van het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Met vragen kunt u terecht bij de projectleider (zie projectpagina’s) of bellen met het COB: 085 4862 410.

Hulp bij richtlijnen

Voor het project Hulp bij richtlijnen zoekt het COB aannemers, netbeheerders, ingenieurs en waterschappen die willen laten zien waar zij tegenaan lopen bij richtlijnen en verordeningen voor kabels en leidingen. Dit kost slecht twee uur van uw tijd! Uw input zal een van de basiscomponenten én de start van dit onderzoeksproject vormen. Wat zijn uw bevindingen, blinde vlekken en struikelblokken?

Gedragsdeskundige

UPDATE 31 juli 2020: deze vacature is vervuld, u hoeft niet meer te reageren

Het doel van het project Samen zonder schade is de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’. Hiervoor zoekt het COB een doortastende gedragsdeskundige, iemand met een wetenschappelijke achtergrond in de sociale psychologie of gedragsverandering.

De gedragsdeskundige zal samen met een groep ervaringsdeskundigen een serious game ontwikkelen en begeleiden, met als doel het gedrag en de mechanismen in de keten te observeren en analyseren. Het is van belang dat de gedragsdeskundige ervaring heeft in het toepassen van gedragskennis in complexe situaties, met veel verschillende partijen, in live sessies. Het moet iemand zijn die in staat is om samen met een groep mensen van verschillende organisaties en met verschillende achtergronden te werken aan oplossingen.

Fabels en feiten

In het project Fabels en feiten wordt toegewerkt naar een groeiboek met waar- en onwaarheden in de wet- en regelgeving voor kabels en leidingen. Kennisleemten op dit gebied leveren namelijk vaak belemmeringen en miscommunicatie op tussen stakeholders. Het COB zoekt acht experts die in de eerste fase van het project binnen hun netwerk tien interviews afnemen om de ervaren ‘fabels en feiten’ binnen hun branche te inventariseren. De eerste toetsing op een waar- of onwaarheid wordt in deze fase ook gedaan door het teamlid/de interviewer en teruggekoppeld. In de volgende fase zal een auditteam de verdere uitwerking op zich nemen.

Belangrijke eigenschappen van de beoogde interviewers zijn punctualiteit, volhardendheid en assertiviteit. De taken bestaan naast het interviewen uit het zelfstandig plannen en voorbereiden. Bovendien is hij/zij verantwoordelijk voor de verslaglegging, de tussenrapportages en de terugkoppeling.

  • De kick-off van het project is op vrijdag 21 augustus 2020, 10.00-12.00 uur: u moet dan beschikbaar zijn.
  • Voor de functie is tot november 2020 een totaal budget van € 6.250,00 (50 uur tegen €125,00) beschikbaar.
  • Alleen participanten kunnen teamlid worden. Als uw organisatie geen participant is, kan de participatie worden besproken tijdens uw sollicitatie.
  • Het genoemde budget/aantal uren is een maximum. Het COB gaat ervan uit dat de opdracht hierbinnen gerealiseerd wordt.

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kunt u reageren op een van de oproepen hierboven:

"*" geeft vereiste velden aan