Gezocht: coördinator Ordening en waarde

Het COB is voor het aandachtsgebied Ordening en waarde op zoek naar een nieuwe coördinator, een gedreven professional met kennis en ervaring op het gebied van ondergronds ruimtegebruik in de (hoogverdichte) stedelijke omgeving.

Wat doet de coördinator?

Het ontwikkelen van kennis gaat niet vanzelf. De COB-coördinatoren zijn de motor. Zij fungeren als aanspreekpunt, leggen contacten en signaleren behoeften en ontwikkelingen. De coördinator leidt het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR) en initieert en begeleidt projecten. Het is essentieel dat je als coördinator verder kijkt dan je eigen specialisatie: het samenbrengen van partijen en het verbinden van vraagstukken staan tenslotte centraal bij het COB. Een belangrijke taak voor de coördinator is het uitbreiden van het platform met nieuwe leden waarbij we vooral op zoek zijn naar mensen met een ontwerpachtergrond.
Het platform richt zich op het vergroten van de mogelijkheden voor het gebruik van de ondergrondse ruimte in de stedelijke omgeving, teneinde de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een belangrijke sleutel hiervoor ligt bij een integraal proces van ruimtelijk ontwerp en het verbinden van ruimtelijke en maatschappelijke opgaves. In het platform ontwikkelen visionaire architecten, stedenbouwkundigen, vastgoedontwikkelaars, bodemprofessionals en ontwerpende aannemers kennis en delen deze met elkaar. Het ontwikkelen van de kennis is gericht op de onderwerpen waar de deelnemers de grootste kennisbehoefte aan hebben. De afgelopen tijd is er bijvoorbeeld in de ontwerpstudie Stad x Ruimte veel kennis over ondergronds ruimtegebruik ontwikkeld en hiermee ligt er een hele mooie basis voor de toekomstige activiteiten van het platform. Om deze kennis verder door te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden, is de uitbreiding van het platform met ruimtelijke ontwerpers, zoals (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen, cruciaal.

Concrete taken zijn:

  • Organiseren en faciliteren platform WOR. Dit omvat onder meer het organiseren van minimaal vier (fysieke) platformbijeenkomsten per jaar.
  • Vergroten van het aantal deelnemers van het platform.
  • Initiëren en begeleiden van één of meerdere projecten, en/of het actief aansturen van projectleiders binnen het aandachtsgebied.
  • Deelnemen/bijdragen aan COB-vergaderingen en -bijeenkomsten.
  • Samenwerken met andere platforms, coördinatoren en participanten/netwerk van het COB.
  • Signaleren nieuwe ontwikkelingen, identificeren kansen in het aandachtsgebied.

Benodigde tijd

We verwachten een minimale tijdsinvestering van een dag per week (enkel platformcoördinator) tot maximaal twee dagen (alle genoemde taken). De voorkeur gaat uit naar iemand die 360 uur per jaar beschikbaar is voor (minimaal) de komende twee jaar.

Welke eigenschappen heeft een COB-coördinator?

Wij zien dat het succes van een coördinator bij het COB vooral ligt in zijn of haar persoonlijke aanpak. Succesvolle coördinatoren zijn gedreven en breed georiënteerde professionals die het leuk vinden om een groep mensen te inspireren en ‘mee te krijgen’. Ze kunnen onderliggende vraagstukken concretiseren tot een onderzoeksproject. Zij vinden het leuk om samen op problemen en kansen ‘te kauwen’ en die volhardend op te lossen, waarbij die oplossing samen met het netwerk wordt gevonden. Een succesvolle coördinator vindt het leuk om het vakgebied te ontwikkelen door op eigen initiatief én samen met het netwerk projecten op te starten, geld te zoeken en slim te opereren in een netwerk.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een ruimtelijk ontwerper, bijvoorbeeld een architect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige, met een uitgebreid netwerk. Het ontsluiten van het netwerk van ruimtelijke ontwerpers en het bij hen agenderen van het thema ondergronds ruimtegebruik is essentieel.

Wat is de plek van Ordening en waarde binnen het COB?

Het COB kent een aantal aandachtsgebieden: Tunnels en veiligheid, Kabels en leidingen en Ordening en waarde. Onder het aandachtsgebied Ordening en waarde valt het platform WOR en een aantal projecten, momenteel twee: de Ontwerpstudie Stad x Ruimte en Visie ontwerpende aannemers op ondergronds bouwen.

Wat we bieden

Het COB-team is klein, proactief en gedreven. Je komt op een creatieve en ambitieuze plek terecht. Uiteraard krijg je vanuit het COB-bureau alle nodige ondersteuning. Wij betalen een vast tarief van € 125,00 per uur excl. btw.

Een impressie van een platformbijeenkomst (Foto: COB)