Gezocht: schrijver catalogus bundelingstechnieken

Het bundelen van kabels en leidingen kan een potentieel goede oplossing zijn voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk werkt daarom aan een groeiboek waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken. Er zijn al stappen gezet, maar voor het vervolg zoekt het COB een schrijver met technische achtergrond.  

Aanleiding

In het co-creatietraject Vol onder maaiveld hebben zeven teams nagedacht over innovatieve oplossingen voor ondergrondse infra. Een groot aantal van die oplossingen hebben te maken met de bundeling van kabels en leidingen in de ondergrond, waardoor er meer overzicht en een betere verdeling van de schaarse ruimte ontstaat. Hierdoor zou op termijn ook ruimte zijn voor nieuwe toepassingen (warmtenet, laadpalen, opslag van hemelwater, etc.), waardoor ook een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het bundelen van ondergrondse kabels en leidingen lijkt dus een kansrijke oplossing. Om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen betrokken partijen nader kennis te laten maken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen daarvan, werkt het COB-netwerk  aan het groeiboek Catalogus bundelingstechnieken. Het doel is om stakeholders wegwijs te maken in de verschillende (technische) mogelijkheden en de aanpak om de inrichting van de stedelijke ondergrond toekomstbestendig te maken.

Taken van de schrijver

In de geest van het COB is de schrijver níet iemand die zich weken opsluit en dan tevoorschijn komt met een catalogus. Het groeiboek moet zowel de relevante contextuele factoren, als de technische en niet-technische aspecten van de oplossingen beschrijven. En hierbij aangeven, indien voorhanden, waar er relevante ervaring is met de gewenste oplossing. Hiervoor is het nodig om informatie over verschillende bundelingstechnieken te verzamelen en te clusteren en de ervaringen op te tekenen.

De schrijver brengt de behoeften van stakeholders in kaart. Hij inventariseert kennis en ervaring, zoals:

  • Welke informatie heeft een gemeente nodig om goede besluiten te nemen rondom bundelingen?
  • Wanneer wil c.q. kan een netbeheerder zijn leidingen in een gebundelde ligging kwijt en wanneer niet?
  • Wat heeft een adviesbureau nodig om een goed plan te maken voor een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur?

De basis van het groeiboek is er. Aan de hand van de uitkomsten van bovenstaand onderzoek gaat de schrijver verder met de inhoud van het groeiboek. Hiervoor moet hij/zij interviews afnemen, nader bureauonderzoek doen en de informatie zo vertalen dat deze zowel geschikt is voor de inhoudelijke expert als een middel is waarop gewogen besluitvorming kan plaatsvinden. Het groeiboek moet zo een plek worden waar relevante, praktische en eerlijke informatie te vinden is over de diverse bundelingstechnieken.

Benodigde vaardigheden

De schrijver is iemand die de technische kant van de bundelingstechnieken begrijpt, deze kan vertalen naar inzichtelijke, technische tekeningen en de informatie die daarbij hoort duidelijk voor experts en minder ervaren betrokkenen kan beschrijven. Hiermee weten stakeholders in welke situatie welke bundeling toegepast kan worden, met daarbij – voor zover bekend – de consequenties van dit besluit.

Aanbod

Het platform Kabels en leidingen kan fungeren als vraagbaak of als reviewgroep. Hier is expertise te vinden op het vlak van bundelingstechnieken. Er is tevens een groot netwerk dat benaderd kan worden. Ook zijn er Koplopergemeenten die zeer welwillend zijn om mee te werken. Bij hen zijn een aantal teams bezig geweest met dit onderwerp, waar informatie kan worden opgehaald.

Er is administratieve ondersteuning geregeld voor de schrijver, evenals hulp bij het maken van afspraken. De eindredactie en opmaak is ook geregeld.

Voor het hele traject – van inventariseren en ophalen tot schrijven en tekenen – is er voor de schrijver t/m Q3 van 2022 een bedrag van € 20.000,00 beschikbaar. Dit is gebaseerd op 160 uren tegen het vaste uurtarief van € 125,00.