Kanskenners en kanshebbers

Onder de grond liggen er volop kansen voor bouw- en infraprojecten. Gelukkig weten veel mensen dat al, maar niet iedereen is zich van die kansen bewust. Daarom brengt het COB de kanskenners en kanshebbers bij elkaar op 25 november aanstaande. Komt u ook?

Aangepast op: 7 oktober 2014

Binnen de platforms Kabels en leidingen (K&L) en Ordening en ondergrond (O&O) wordt voortdurend gezocht naar manieren om partijen zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars, projectleiders en bestuurders bewust te maken van de kansen die de ondergrond biedt. Door de ondergrond bij bouw- en infraprojecten slim te benutten, is er veel maatschappelijke winst te halen. De platforms hebben nu de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke bijeenkomst om kanskenners en kanshebbers bij elkaar te brengen.

De kanskenners zijn de deelnemers van de platforms, zij kijken al verder dan tot op het maaiveld en weten (op hun eigen vakgebied) welke kansen de ondergrond biedt. De mensen die gebaat zijn bij die kansen, maar zich dat nog niet realiseren, zijn de kanshebbers. Tijdens de bijeenkomst delen deze groepen hun ervaringen en inzichten, en bepalen ze gezamenlijk wat ons gaat helpen in de toekomst, en wat of wie we nodig hebben om de kansen te pakken.

Ter inspiratie is Villa Zebra in Rotterdam gekozen als locatie voor de bijeenkomst. Dit is een museum en kunstlaboratorium voor kinderen tot en met 12 jaar, met zalen die een geweldig uitzicht bieden over de Maas en Erasmusbrug.
(Foto: via villazebra.nl)

 

 

 

Programma

8.45 uur – Ontvangst en inloop met koffie

9.00 uur – Welkom
Door Jantien van den Berg (coördinator platform O&O) en Richard van Ravesteijn (coördinator platform K&L)

9.20 uur – Inspirerende presentaties
Henk Werksma (H2Ruimte) vertelt hoe het kan gaan als je de ondergrond bij gebiedsontwikkeling niet (voldoende) meeneemt. Welke stappen zijn overgeslagen, waar had het beter gekund? Vaak gaat het ook wél goed: wie of wat maakte dan het verschil en wat kunnen wij daarvan leren? Bert van Eekelen (Arcadis) deelt zijn projectervaringen met ons. De derde spreker is Alex Hartsuiker van Liander. Hij zal vertellen over de ontwikkeling van een 20 kV schakelstation in de Zuidas, waarbij het streven naar meervoudig ruimtegebruik en een hoogwaardige uitstraling van het gebied en maaiveldinrichting heeft geleid tot een geïntegreerde oplossing.

10.20 uur – Terugkoppeling
Wat spreekt u aan in de voorbeelden?

10.50 uur – Pauze

11.00 uur – Aan de slag in groepen
In kleine groepen gaan we dieper in op het onderwerp en kijken we naar de toepassing in de praktijk.

12.30 uur – Lunch

13.30 uur – Inventariseren en delen
Onder leiding van COB-ambassadeur Jacqueline Cramer

14.30 uur – Conclusies
Wat heb je nodig om het morgen anders aan te gaan pakken?

15.00 uur – Einde

Aanmelden

Leden van de platforms K&L en O&O ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst. Het is de bedoeling dat deze kanskenners zich samen met een kanshebber aanmelden. Individuele aanmeldingen zijn ook welkom. Denkt u dat u best eens een kanshebber zou kunnen zijn? Of voelt u zich aangesproken als kanskenner? Neem dan contact op met Edith Boonsma: edith.boonsma@cob.nl / 085 4862 410.