Randstad URGENT 2009: Extra oeververbinding in Rotterdam

Ook in 2009 heeft het kabinet in samenwerking met provincie- en regiobestuurders binnen het programma Randstad Urgent alle belangrijke mijlpalen bereikt. Juist in het jaar waarin drie belangrijke samenhangende besluiten nodig waren: Draaischijf Utrecht, de uitbreiding van Almere en de regio Rotterdam-Haaglanden. Dat werd vandaag bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Randstad Urgent conferentie. Vandaag werd verder bekend dat een extra oeververbinding in Rotterdam gaat worden onderzocht. Ook komt er een impuls voor de ontwikkeling van openbaar vervoer en voor ontsluiting over de weg bij Leiden.

Westelijke over-verbinding Rotterdam

Rijk, regio en gemeenten hebben vastgesteld dat er een nieuwe Westelijke oever-verbinding moet komen in Rotterdam. Deze is nodig om de doelstellingen voor de doorstroming in 2020 te halen. De tunnel ontsluit de Beneluxcorridor en maakt van de A4 de belangrijkste bereikbaarheidsas van de Zuidvleugel. In 2010 wordt vastgesteld op welke locatie de tunnel moet komen: Blankenburgtunnel of Oranjetunnel. Tot die tijd worden nut, bekostiging, inpassing, duurzaamheid en draagvlak verder uitgewerkt. Verder komt er een vervolgstudie naar om een kwaliteitssprong te maken in het Openbaar Vervoer in Rotterdam-Zuid en worden de mogelijkheden voor hoogfrequent spoorvervoer tussen Rotterdam en Den Haag verkent.

Bron: bericht website Rijkswaterstaat