Succesvolle brainstorm over ondergrondse kansen

Geïnspireerd door een bezoek aan het gebied in kwestie, kwamen dinsdagmiddag 12 juni 2012 heel wat ideeën voor Stadshavens Rotterdam op tafel. Hiermee is een veelbelovende stap gezet naar een nieuwe businesscase voor de transformatie van de stedelijke havengebieden.

22 juni 2012

Een gebied van zestienhonderd hectare met vier stedelijke havengebieden, die de komende jaren geheel of deels naar woon- en werkgebieden moeten transformeren. Stadhavens Rotterdam is wat je noemt een uitdagend project. Door de buitendijkse situatie zijn slimme, innovatieve oplossingen noodzakelijk. En de ondergrond zal vrijwel zeker een rol hierin moeten spelen.

Daarom benaderde Maarten Nypels, programmamanager vanuit het ingenieursbureau van gemeente Rotterdam, in november 2011 het COB om mee te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden. De expertise in het COB-netwerk kan van grote waarde zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe businesscase. Op dinsdag 12 juni jl. werd afgetrapt met een brainstormsessie. Deelnemers uit verschillende disciplines (o.a. ICT, gebiedsontwikkeling, milieuadvies en bouw) kregen een korte toelichting op het project en stapten daarna op de fiets om Stadshavens met eigen ogen te zien. Dit leidde in de middag tot een mooie lijst met ideeën voor de gebiedsontwikkeling.

Deelgebieden

Maarten Nypels ging bij zijn introductie in op de verschillende deelgebieden van Stadshavens Rotterdam. De Rijnhaven komt dit jaar op de markt. De gemeente gaat op zoek naar een partij die de gebiedsexploitatie voor meerdere jaren op zich wil nemen en het gebied daarvoor wil integraal ontwikkelen. De transformatie moet een impuls geven aan Rotterdam-Zuid en de verbinding vormen naar het economisch sterkere centrum.

De Rijnhaven in Rotterdam. (Foto: Flickr/RNW/Fred Vloo)

De Waal- en Eemhaven blijven commerciële havens, waarbij RDM Heijplaat, een klein gebied in het midden, gedeeltelijk wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In de oostelijke kant van de Waalhaven komen kantoren. Hier staan nu grote hangaren en de gemeente is nog op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden. Merwevierhaven is het gebied waar de gemeente op een organische manier ontwikkeling tot stand wil brengen. Dit is tevens het gebied dat centraal stond in de bijeenkomst.

Fietsen voor inspiratie

Na de introductie maakten de deelnemers een fietstocht door de Merwevierhaven. De groep kreeg een goed beeld van de organische gebiedsontwikkeling die hier en daar al aan de gang is door kleine initiatieven, met name in tijdelijk gebruik. Ook werden de punten zichtbaar waar men tegenaan loopt. Onder andere de kades, de energiecentrale, de ondergrondse infrastructuur en de enorme watermassa vormen grote uitdagingen. De deelnemers werden zich door de tocht bewust van het bijzondere karakter van het gebied. Dat uitte zich in de brainstormsessie die volgde na terugkomst.

De deelnemers krijgen onderweg uitleg over het gebied.

Er kwamen allerlei ideeën op tafel om de kwaliteiten van Stadshavens Rotterdam optimaal te benutten. Zo werd voorgesteld het water in te zetten voor het koelen van huizen, kantoren en datacenters. Ook zagen de deelnemers ondergrondse mogelijkheden (zelfs onder water), zoals veilinghallen, parkeergarages of infrastructuur. Daarbij geldt wel dat elke ontwikkeling recht moet doen aan het bijzondere gebied. Daar waren de deelnemers het allemaal over eens.

Vervolg

Gemeente Rotterdam en het COB kijken samen of de bloemlezing aan mogelijkheden ideeën bevat die in een project samen met andere partijen verder kunnen worden gebracht. Alle aanwezigen worden op de hoogte gehouden van de vervolgstappen. Zij krijgen de mogelijkheid om aan deze projecten mee te doen.