Vacature KPT: expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) een expert op het gebied van  veiligheidsorganisatie/hulpverlening, die weet te verbinden. Het betreft een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract voor de duur van twee jaar, met ingang van 1 januari 2022.

Hoofdtaken

 • Initiëren en regisseren van, of bijdragen aan, inhoudelijke kennisbijeenkomsten, georganiseerd door het KPT of het KPT vertegenwoordigen bij bijeenkomsten elders.
 • Bijdragen aan de beantwoording van generieke kennisvragen aan het KPT.
 • Het signaleren en aanleveren van relevante kennisdocumenten gerelateerd aan tunnelveiligheid, ten behoeve van de KPT Kennisbank.

Functie-eisen

 • Deskundig op het gebied van veiligheidsorganisatie/hulpverlening en wordt door de sector ook als zodanig gezien.
 • Heeft een goed en breed netwerk in het expertisegebied en kan dit geactiveerd houden.
 • Wordt in het netwerk gezien als iemand die zich onpartijdig en onafhankelijk kan opstellen.
 • Geen belangentegenstelling met de eigen organisatie.
 • Aantoonbare kennis van de tunnelveiligheidswetgeving, bouwbesluit en tunnelstandaarden en de achtergronden daarvan.
 • Aantoonbare kennis van voor tunnelveiligheid relevante aanpalende expertisegebieden, zoals de taken van het bevoegd gezag. Kennis van spoortunnelveiligheid (trein, metro en tram) is een pré.
 • Ervaring vanuit expertise met het ontwerpen, bouwen, renoveren of onderhouden van tunnels.
 • Ervaring met multidisciplinaire planvorming (plannen en procedures) en OTO (Opleiden, trainen en oefenen) in het algemeen en specifiek met betrekking tot de brandweer.

Vaardigheden

 • Netwerkvaardig; kan vanuit een initiërende en faciliterende rol kennisexperts enthousiasmeren het KPT-podium te betreden bij kennisbijeenkomsten.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een antenne voor de zaken die leven in de KPT-doelgroep en servicegericht.
 • Kan snel en goed tot een oordeel komen over de aard van vraag en antwoord.
 • Communicatief; kan goed schriftelijk en mondeling formuleren.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Verbinder, kan samenwerken met het COB, tunnelbeheerders en andere organisaties op het gebied van tunnels en tunnelveiligheid.

Het KPT

Het KPT is een belangeloze betrouwbare informatieverstrekker en kennismakelaar. Het KPT houdt zich bezig met het ontsluiten van feitelijke informatie over de veiligheid van weg-, spoor-, tram- en metrotunnels. Het KPT organiseert kennisbijeenkomsten, beantwoordt generieke kennisvragen en draagt bij aan publieksvoorlichting. Het KPT bestaat uit een onafhankelijke en onpartijdige coördinator en twee experts, ondersteunt door een managementassistent. Het KPT wordt gefaciliteerd door het COB.

 

De meeste recente publicatie van het KPT

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stuurde medio 2017 een brief aan de Tweede Kamer over de verminderde brandwerendheid van beton in een viertal tunnels zoals geconstateerd na onderzoek van Rijkswaterstaat. De constateringen leidden tot vele vragen van diverse belangenpartijen, die gefaciliteerd door het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zijn samengekomen. Deze publicatie bevat een overzicht van de resultaten van dit samenwerkingsproces. Na terugkoppeling in drie landelijke bijeenkomsten is alle opgehaalde kennis gedeeld met de tunnelsector en vastgelegd in deze publicatie. Hiermee is de in 2018 gestarte samenwerking in vier werkgroepen (Gesprekstafels) afgerond.
>> KPT brandwerendheid beton in wegtunnels.