Nieuwe overzichtsplaat

De overzichtsplaat van het COB is vernieuwd. Niet alleen staan de nieuwe participanten erbij, ook is een verwoede poging gedaan om de projecten en hun samenhang goed weer te geven. De plaat praat nog steeds.

Ten opzichte van de vorige editie is er best veel veranderd. Zo zijn de projecten in de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma goed op gang gekomen, lopen er geotechnische projecten en zijn er binnen de Kennisarena kabels en leidingen nieuwe projecten gestart. Voor alle projecten zijn (of komen) er filmpjes van dertig seconden waarin de projectleider of een werkgroeplid uitlegt waar het onderzoek over gaat.
>> Naar de (interactieve) overzichtsplaat

Nieuwe participanten

 • ÆVO is gespecialiseerd in engineering, projectmanagement en installatie.
 • Arthe Civil & Structure werkt als ingenieursbureau aan infrastructuur en ondergronds bouwen.
 • BearingPoint zet hun consultancy-expertise onder meer in voor digitalisering in de kabels-en-leidingenbranche.
 • Gemeente Tilburg is een van de koplopergemeenten rondom kabels en leidingen in de stedelijke ondergrond.
 • Guis Architectenwerk ontwerpt gebouwen en hun omgeving. Robbert Guis is coördinator van het COB-platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik.
 • Keers Special Doors is specialist in speciale deuren voor bijzondere toepassingen (bijvoorbeeld tunneldeuren).
 • Neuterink Fire & Tunnel Safety geeft advies over brand- en tunnelveiligheid.
 • Phoenix Contact is innovator op het gebied van elektrificatie, koppeling en automatisering.
 • Semapro helpt de juiste systemen te bouwen door toepassing van (model based) systems engineering.
 • SGS (SGS Intron en SGS Roos+Bijl) is deskundige kwaliteitsborging voor de bouwsector.
 • Stantec werkt aan grote transities op het gebied van energie, digitalisering en klimaat.
 • Visma Roxit is het bedrijf achter MOORwerkt.nl en WoWPortaal.nl, twee belangrijke kennisplatforms voor kabels en leidingen.

>> Meer informatie over participeren en de betrokkenheid van de participanten

Het COB is verhuisd

Per 10 januari 2022 is het COB-kantoor één gebouw opgeschoven. Op de eerste verdieping van gebouw 26B aan Van der Burghweg 2 (nog steeds in Delft) beschikt het COB over een open werkruimte, grote en kleine vergaderzalen en een studio. Participanten (en hun gasten) zijn van harte welkom om van de ruimtes gebruik te maken.
>> Route-informatie

Het COB en onderwijs

Het COB wil de participanten helpen aan meer jonge aanwas. Hiervoor zijn verschillende sporen bedacht en de uitvoering van spoor 1 is gestart: het interesseren van studenten voor het vakgebied ondergronds bouwen.

Zowel in de tunnelsector als op het gebied van kabels en leidingen is er dringende behoefte aan meer en jonge professionals. Die hoeven niet alleen te komen van ‘voor de hand liggende’ opleidingen zoals Civiele techniek, Bouwkunde en Geowetenschappen. Juist voor bijvoorbeeld ICT’ers, economen, gedragswetenschappers en juristen is er volop werk in het ondergronds bouwen. Maar studenten en docenten in die vakgebieden weten dat vaak niet. Het COB heeft samen met een klankbordgroep van experts uit het onderwijs bepaald welke stappen nodig zijn om daar verandering in te brengen. Het organiseren van een docentenmiddag of -avond staat bovenaan de lijst.
>> Meer over onderwijs

Vierde versie groeiboek Cybersecurity online

In maart is alweer de vierde editie van het groeiboek Cybersecurity tunnels gelanceerd. De inhoud is geüpdatet en aangevuld.

Het digitale handboek is bedoeld om het bewustzijn op het gebied van cybersecurity in tunnels te verhogen en praktijklessen en -ervaringen te delen. In de vierde editie is onder meer een compleet hoofdstuk toegevoegd over het beperken van schade en tijdverlies bij een cyberincident. Een ander nieuw hoofdstuk gaat over het renoveren van tunnels, waarbij de cyberrisico’s anders zijn dan bij een nieuwbouwproject. In het hele groeiboek zijn verwijzingen geactualiseerd. De Engelse vertaling van het vernieuwde groeiboek komt later dit jaar online.
>> Naar het groeiboek