Maastunnel alweer 80 jaar

In februari vierde de monumentale Maastunnel in Rotterdam haar tachtigste verjaardag. De redactie van Indebuurt dook in de archieven voor unieke foto’s.

De Maastunnel is de oudste afgezonken tunnel van Nederland. De foto’s laten goed zien welke rol de tunnel speelt in het dagelijks leven. Er komen stakende havenarbeiders voorbij, evenals hardlopers, onderhoudsploegen en talloze hartjes vanwege de viering van Valentijnsdag in 2019.
>> Lees meer

Nieuwe tunnelboormethode voor elektriciteitskabel

In het laatste weekend van januari voerde TenneT een pilot uit met een nieuwe methode voor horizontale tunnelboring. Samen met aannemer NRG en onderaannemers Denys en Kouwenberg bracht de netbeheerder een elektriciteitskabel over bijna twee kilometer in de grond.

De zogeheten E-power-pipe-methode is ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht en maakte het mogelijk om het tracé van twee kilometer in één keer te boren; een primeur. De tunnel ligt op ongeveer twee meter diepte, wat erg ondiep is voor een boring. Voordeel is dat de kabel veel makkelijker te benaderen is bij eventuele storingen. Daardoor is de leveringszekerheid van elektriciteit aanzienlijk hoger en zijn de onderhoudskosten lager.
>> Lees meer

Wijk weer opgewassen tegen bodemdaling en klimaatverandering

Na drieënhalf jaar is het bodemdalingsproject in Kanis, gemeente Woerden, afgerond. Bij de reconstructie werd onder alle straten en stoepen een betonvloer op palen aangelegd.

Net als andere slappebodemgemeenten ondervindt Kanis veel problemen als gevolg van bodemdaling: scheuren en kuilen in wegdek, plasvorming, afknappende leidingen, etc. Het zogeheten paalmatras kwam als beste oplossing naar voren uit de levenscycluskostenanalyse. De 782 palen vormen de basis voor de betonvloer waarop de straten weer zijn aangelegd.
>> Lees meer

Ploegentijdrit in tunneltechniek

De projectorganisatie van de RijnlandRoute heeft een bundel interviews uitgebracht over de bouw van de Corbulotunnel. Specialisten bespreken hierin hun aandeel in de realisatie van een veilig en functionerend geheel.

De Corbulotunnel is onderdeel van de nieuwe N434. Deze weg verbindt tussen Katwijk en Leiden de A44 met de A4 en draagt bij aan een sterk verbeterde verkeersontsluiting van de regio Zuid-Holland Zuid. De tien interviews in het boekje staan op zichzelf, maar hebben ook een onderlinge samenhang. Elke meewerkende partner heeft een individuele verantwoordelijkheid: de bouwer, tester, beheerder, de vergunningverlener, het bevoegd gezag en de hulpdiensten. Het boekje laat zien dat al deze professionals nodig zijn. Willem van Dongen, een van de geïnterviewden, zegt hierover: “Ik maak de vergelijking met een wielerploeg in de tijdrit. Als één bijdrage ontbreekt, win je gewoon niet.” Alle individuele interviews en artikelen zijn eerder gepubliceerd op LinkedIn en rijnlandroute.nl.
>> Naar document op de kennisbank

Voorspelbaar onderhoud

De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros zes wegtunnels van Rijkswaterstaat in West-Nederland Zuid onderhouden. Voorspelbaar onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd, staat hierbij centraal. Technisch manager Brendan Kleer van Croonwolter&dros en assetmanager Marcel van den Berg van Rijkswaterstaat vertellen in de Verdieping over de plannen en verwachtingen.

“Met voorspelbaar onderhoud streven we er in de eerste plaats naar dat we alle componenten in de tunnels op het juiste moment kunnen repareren of vervangen”, stelt Kleer. “Op die manier zorgen we er mede voor dat de tunnels veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Daarnaast willen we het langetermijnonderhoud beter kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat hecht er als beheerder veel waarde aan om nauwkeurig en ruim op tijd te weten welke grote vervangingen eraan zitten te komen.”

Van den Berg beaamt dit: “Als beheerder sturen we op een zo groot mogelijke beschikbaarheid en veiligheid van de tunnels, en voorspelbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zo willen we weten wanneer grootschalig onderhoud nodig is, zodat we daar tijdig geld voor kunnen reserveren.”
>> Lees het artikel

GeoWeek

Van 30 mei t/m 3 juni 2022 gaan er duizenden leerlingen in heel Nederland op expeditie met de GeoWeek.

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert elk jaar de GeoWeek. Tijdens het evenement gaan leerlingen van tien tot vijftien jaar op veldwerk, bedrijfsbezoek of krijgen ze een gastles van een geoprofessional. ‘Zelf doen’ staat in deze week centraal. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld grondboringen doen, leren ze digitale kaarten maken of ontdekken ze of dijken wel stevig genoeg zijn.

30 mei t/m 3 juni 2022 • Heel Nederland • www.geoweek.nl

Symposium Bodem Breed

Het netwerkevenement voor en door bodemprofessionals vindt dit jaar plaats op donderdag 21 april 2022. De gemeente Dordrecht is gastheer.

‘Gezondheid en veiligheid’ is het thema van deze editie Bodem Breed. De Europese Bodemstrategie 2030 krijgt nadrukkelijk aandacht, maar er zijn subsessies over tal van onderwerpen, zoals het visualiseren van de ondergrond en regels voor de bodem in het omgevingsplan.

21 april 2022 • Kinepolis Dordrecht • www.bodembreedsymposium.nl

Jubileumavond KIVI TTOW

De afdeling Tunneltechniek en ondergrondse werken (TTOW) van ingenieursvereniging KIVI viert haar vijftigjarig bestaan met een speciale jubileumavond.

Het wordt een feestelijke en interactieve avond met een roulatie langs diverse tunnelthemakamers, een diner en afsluitende borrel, én er zijn prijzen te winnen. Het thema van de avond is ‘generaties verbinden in de tunnelbouw.’

19 mei 2022 • KIVI-gebouw Den Haag • bit.ly/kivijubileum