In focus: ondergronds paleis

In 2020 is er enorm veel werk verzet voor de vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo. De ruwbouw van de ondergrondse uitbreiding is klaar, de contouren van de vijver zijn zichtbaar en diep daaronder zijn ruimtes gecreëerd met paleiselijke afmetingen.

Het ruim driehonderd jaar oude Paleis Het Loo is sinds 1984 in gebruik als museum. Op 8 januari 2018 is begonnen met een grootschalige renovatie. Enerzijds worden de technische installaties en klimaatinstallaties vernieuwd en vindt er asbestsanering plaats, anderzijds komt er vijfduizend vierkante meter extra vloeroppervlakte onder het maaiveld voor bezoekersfaciliteiten en tentoonstellingen.

Op de foto hierboven is te zien dat de vier gazons aan de voorzijde van Paleis Het Loo al zijn verdwenen. Hier komt een ondiepe vijver met een glazen bodem die het plafond vormt van de nieuwe ondergrondse ruimte. Volker Staal en Funderingen (VSF) maakte hiervoor een bouwkuip van tien meter diep en een oppervlakte van bijna 4.500 m², opgebouwd uit een veelvoud aan funderingstechnieken afgestemd op de ondergrond en de locatie. Aan het beton is een zogeheten healing agent toegevoegd. Dit is een hulpstof waarmee toekomstige scheuren in het beton vanzelf herstellen. Zodra er scheurtjes ontstaan en vocht zijn weg naar binnen vindt, gaan de toegevoegde bacteriën zich vermenigvuldigen en kalksteen produceren, waarmee de scheur wordt opgevuld. Omdat het om een relatief nieuw product gaat, is het nog even afwachten hoe goed het in de praktijk – in deze specifieke omstandigheden – werkt.

Inmiddels is de bouwkuip afgedekt met enorme glasplaten. Van bovenaf kun je hierdoor de moderne technische hoogstandjes bekijken, terwijl je van onderaf zicht hebt op de historische gebouwen. Zo krijgt Paleis Het Loo weer een voorplein met grandeur