Visie van: Richard van Ravesteijn

“De zomer van 2012,

de burgemeester van het Vlaamse dorp Steenkerke zet zijn gemeente op de kaart, omdat er een internationale telecomverbinding doorheen loopt die nodig is voor de Olympische Spelen. In India zitten zeshonderd miljoen mensen zonder stroom en zomerse stortbuien ontwrichten de Nederlandse steden. Het zijn enkele voorbeelden die aangegeven hoe afhankelijk we zijn van nutsvoorzieningen. Dit is daarom hét moment om stil te staan bij de (ondergrondse) infrastructuur die daarvoor nodig is.

Ik neem u mee naar ontwikkelingslanden. Daar investeren we in basisbehoeften voor het leven: riolering voor hygiëne, waterputten voor schoon drinkwater en irrigatiesystemen voor het bevloeien van de akkers. Als dat geregeld is, komen elektriciteit en telecommunicatie aan de orde. Het startpunt van de welvaart die voor ons zo gewoon is geworden. Alleen waar mensen in ontwikkelingslanden het directe belang ondervinden, denken wij er niet of nauwelijks bij na. Goede nutsvoorzieningen – en die beginnen bij een goede kabel- en leidinginfrastructuur – zijn de onzichtbare motor van onze economie. Het belang is te vergelijken met dat van ons spoor-, water- en wegennet of is misschien zelfs groter, want ook aan de basis van die infrastructuren staan tegenwoordig energie- en nutsvoorzieningen (hoe intelligent is een autosnelweg of een tunnel?).

Dit besef is de drijvende kracht achter het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers aan het platform Kabels en Leidingen. Het leidt tot innovatieprojecten en waardevolle discussies. Ik zie het COB als dé verbindende factor voor samenwerken en kennis delen, en voor het op de kaart zetten van het maatschappelijke en economische belang van de kabel- en leidingeninfrastructuur. Uiteindelijk moeten ruimtelijke vraagstukken als ordenen, bundelen en het samenspel tussen de boven- en ondergrondse wereld geïntegreerd worden in gebiedsontwikkeling en -beheer.

Ik zag in de aanloop naar de verkiezingen een lobby om aandacht voor kabel- en leidingeninfrastructuur, maar al snel wordt de verantwoordelijkheid bij gemeenten gelegd en zij blijken dat zelf vaak te onderschrijven. Is dat wel reëel? Waar liggen de werkelijke kosten en wie heeft er de baten van? We kunnen ruimtelijke vraagstukken pas werkelijk integreren in gebiedontwikkeling en –beheer als we antwoorden hebben op deze vragen.

Als coördinator zie ik enthousiasme, betrokkenheid en vooral onderling vertrouwen centraal staan binnen het platform. Daarom kijk ik met een positieve blik naar een interessante weg met vele uitdagingen om uiteindelijk in 2028 op olympisch niveau uit te komen.”

Richard van Ravesteijn is werkzaam bij Hompe en Taselaar BV en sinds oktober 2007 actief als coördinator Kabels en Leidingen bij het COB. Neem contact op met Richard via richard.vanravesteijn@cob.nl of 0182 540 660.
>> Lees meer over het platform Kabels en Leidingen