Kennisplatform Tunnelveiligheid

Binnen het COB wordt een Kennisplatform Tunnelveiligheid ingericht: een belangeloze en betrouwbare informatieverstrekker op het gebied van tunnelveiligheid.

Op 1 juli jl. is de wijziging in de tunnelwet in werking getreden. De Commissie Tunnelveiligheid is hiermee opgeheven: de adviestaak is ondergebracht bij de veiligheidsbeambte en voor de kennistaak wordt er binnen het COB een Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) ingericht. Het KPT richt zich op het beantwoorden van generieke kennisvragen over tunnelveiligheid. Aanvankelijk beperkt het KPT zich tot wegtunnels. Als die functie is ingericht, wordt het aanbod uitgebreid met kennis over spoor-, tram-, en metrotunnels. De werving voor twee experts en een coördinator is in volle gang.

Interactieve tunnel voor veilig gevoel

Op 9 oktober 2013 is de officiële opening van de Tunnel van de Toekomst, de fietstunnel onder de Weg van de Toekomst in Oss. Het PleasantPass-systeem met displays en speakers moet het gevoel van veiligheid verhogen.

Fietsers en voetgangers zien bij de ingang een vraag of mededeling, waarna er in de tunnel nog een beeld of een geluid volgt: bijvoorbeeld een vogelgeluid na de vraag ‘Welke vogel hoort u?’. Bij de uitgang krijgt de bezoeker het antwoord te zien. “Zo’n vraag is voldoende om het ‘werkgeheugen’ van de fietser te vullen zolang hij in de tunnel is. Daardoor heeft hij geen ruimte meer om bang te zijn”, aldus initiatiefnemer professor Stallen van de Universiteit Leiden.

De tunnel kan bezoekers ook persoonlijk begroeten wanneer zij zich laten registreren en bluetooth aanzetten op hun mobiele telefoon. Bovendien zijn er zo punten te sparen, waarmee een bezoeker eigen boodschappen op de tunnelwand kan plaatsen.
>> Website PleasantPass
>> Website Weg van de Toekomst

Voorkomen van graafschade

Tijdens het KLO -congres op 6 juni jl. heeft KIWA Technology namens het KLO (Kabel- en leidingoverleg) het rapport Succesfactoren bij preventie graafschade gepresenteerd.

Uit een eerder onderzoek van het KLO kwam naar voren dat een aantal grondroerders, per branche waartoe ze behoren, bovengemiddeld goed scoren op het voorkomen van graafschades. Dat wil zeggen dat ze een relatief laag aantal graafschades hebben per gedane graafmelding. Met de rapportage is in kaart gebracht welke factoren bij deze bedrijven een rol spelen.

Download Succesfactoren bij preventie graafschade gratis vanaf onze kennisbank

 

Kabels en leidingen bij gebiedsontwikkeling

Afgelopen zomer verscheen de rapportage van het SKB/COB-project Kabels en leidingen in de grondexploitatie:

>> Download vanaf de kennisbank

SKB jaarboek

Het SKB jaarboek belicht de duurzame ontwikkeling van de ondergrond van twee zijden: die van het verleden en het nu, en die van de toekomst.

Deel 1 van het jaarboek geeft een beeld van de bestaande maatschappelijke opgaven waar op de een of andere manier de ondergrond bij is betrokken. Belangrijke thema’s als ordening, landschap, energie en water staan daarbij centraal. Na een korte introductie komen per thema de oplossingsrichtingen aan de orde die het resultaat zijn van SKB-projecten en showcases. Deel 2 is gericht op de toekomst. Professionals uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid geven hun visie op onderwerpen als economie, governance, milieu en architectuur.

Download het SKB jaarboek gratis vanaf de website van SKB

No Dig Event

Twee dagen geheel in het teken van sleufloze technieken voor aanleg, onderhoud, renovatie en beheer van ondergrondse infrastructuur.

Het No Dig Event 2013 biedt voor elk wat wils: een congres met vooraanstaande sprekers en actuele onderwerpen, een beursvloer met presentaties en demonstraties van belangrijke marktpartijen en een inlooptheater met informatieve workshops over boren en relining. Het evenement wordt georganiseerd door de NSTT, de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen.

3 en 4 oktober 2013 | Expo Haarlemmermeer | www.no-dig-event.nl

Geotechniekdag

Dit jaar heeft de Geotechniekdag het thema Elementair meegekregen. Geotechniek als onmisbaar kennisveld binnen maatschappelijke ontwikkelingen en bijzondere projecten.

In het plenaire ochtendprogramma wordt onder meer gesproken over Eurocode 7 (de Europese norm voor geotechniek) en over het werk van verschillende CUR-commissies, zoals de nieuwe rekenmethode voor zwelbelasting op funderingen. Het middagprogramma bestaat uit parallelsessies. U kunt bijvoorbeeld luisteren naar een presentatie over de diepwandproef van Geo-Impuls in Spoorzone Delft of meer te weten komen over innovatie binnen dijkbeheer.

5 november 2013 | Chassé Theater Breda | www.geotechniekdag.nl

Bodem Breed

Bodem Breed bestaat vijfentwintig jaar. Daarom is de rode draad door het programma van dit jaar: de bodemambities en -opgaven voor de komende vijfentwintig jaar.

Een circulaire economie, voldoende voedsel op een duurzame manier geproduceerd, een energietransitie naar duurzame bronnen en de Nederlandse delta ingericht op de klimaatverandering. Opgaven en uitdagingen genoeg voor de bodem- en waterprofessionals. Op het symposium staan deze uitdagingen centraal. Er is een plenair gedeelte en er zijn parallelle sessies met lezingen of een andere werkvorm zoals workshops, masterclasses of (forum)discussies.

26 en 27 november 2013 | Congrescentrum De Werelt, Lunteren | www.bodembreed.nl