Voortgangsrapportages

Voor het tunnelprogramma zijn vanaf de start elk halfjaar voortgangsrapportages gemaakt. Sinds juni 2020 is de rapportage uitgebreid met het beschrijven van de voortgang van álle COB-activiteiten. Sinds 2020 is het jaarverslag geïntegreerd in de voortgangsrapportage van juni in het jaar erna.

Complete voortgangsrapportages:

  • NIEUW: Juni 2022 (pdf, 35MB).
    Voor de derde keer is de halfjaarrapportage met updates van alle COB-platforms en -projecten een volwaardige publicatie, voorzien van mooie beelden en een uitgebreide introductie. Zo kan het document gelijk gebruikt worden om met collega’s of ketenpartners het gesprek aan te gaan over gezamenlijke kennisontwikkeling. Op pagina 100 van dit document vindt u het jaarverslag van 2021.