Loading...

De Onderbreking

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Bundelen onder de boulevard

Arnhem, Ondergronds afvaltransport

Visie van: Egbert van der Wal

In Focus: Ondergronds in Overijssel

Afstudeeronderzoek: de kracht van de ondergrond

Distributienetwerk Vitens niet langer black box

Harderwijk, Parkeergarage Houtwal

City Deal moet ook aardgasvrij dichterbij brengen

In Focus: Pionieren met waterleidingen

Kennisbank

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. De Nederlandse ondergrond ligt er dan ook vol mee. Hieraan zijn allerlei opgaven verbonden: Hoe kunnen we alle ondergrondse infrastructuur goed onderhouden en renoveren zonder al te veel hinder? Hoe zorgen we ervoor dat er geen schade ontstaat bij het werken aan (nieuwe) ondergrondse constructies? Wat als de behoefte aan kabels en leidingen verder toe- of juist afneemt?

In de wereld van kabels en leidingen zijn op technisch vlak verbeteringen mogelijk, maar ook op organisatorisch vlak is nog veel winst te behalen. Voor optimale inpassing van kabels en leidingen is samenwerking nodig tussen vele partijen vanuit verschillende sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energie- en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, aannemerij, vastgoed en overheid. Het COB maakt zich sterk voor kennisontwikkeling binnen de gehele beleidscyclus van (structuur)visie, planvorming, ontwerp, uitvoering, beheer en renovatie.

Lopende projecten

Catalogus bundelingstechnieken
O706
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken. Gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen geïnteresseerde partijen kunnen hier gebruik van maken als zij plannen willen ontwikkelen voor de aanpassing van de ondergrondse infra.

Onderzoek
Het groeiboek zal zowel de relevante contextuele factoren, als de technische en niet-technische aspecten van de oplossingen beschrijven en hierbij, indien mogelijk, aangeven waar relevante ervaring is met de gewenste oplossing. Hiervoor wordt informatie over verschillende bundelingstechnieken verzameld en geclusterd, en de ervaringen worden opgetekend.

Resultaat
Het doel is te laten zien welke bundelingsmogelijkheden er zijn, zodat dit ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en implementeren van projecten gericht op toekomstbestendige ondergrondse infra.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Christian Kivit, rol: Lid expertteam
Christian Kivit, rol: Geïnterviewd
Marc Hooijmans, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid expertteam
Roel van Noort, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Geïnterviewd
Richard van Ravesteijn, rol: Geïnterviewd

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jaap Peters, rol: Geïnterviewd

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek -

Locatie: Den Haag, De Perponchersraat 134-136
Richard van Toorenburg, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Geïnterviewd
Thijs Wessels, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid expertteam
Common ground voor ondergrondse infra
O700
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
Het onderzoek heeft een integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave opgeleverd met de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle bij de ondergrondse kabel- en-leidingeninfrastructuur betrokken partijen.

Bijeenkomsten

19-10-2018 - Voortgangsbijeenkomst Common ground
De afgelopen periode hebben we zo’n 30 persoonlijke interviews afgenomen én 4 groepsinterviews georganiseerd met o.a. netbeheerders, gemeenten, aannemers en ingenieurs. Alle tot nu toe verzame
19-10-2018 - Voortgangsbijeenkomst Common ground
De afgelopen periode hebben we zo’n 30 persoonlijke interviews afgenomen én 4 groepsinterviews georganiseerd met o.a. netbeheerders, gemeenten, aannemers en ingenieurs. Alle tot nu toe verzame
27-03-2018 - Startbijeenkomst
op de startbijeenkomst wordt een stakeholderanalyse gemaakt, komen de interviews aan bod en worden er rollen verdeeld.
27-03-2018 - Startbijeenkomst
op de startbijeenkomst wordt een stakeholderanalyse gemaakt, komen de interviews aan bod en worden er rollen verdeeld.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Harry Nijland, rol: Deelnemer
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling -

Locatie: Amsterdam, Kattenburgerstraat 5
Raymond Hollander, rol: Geïnterviewd
Jan Breedveld, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Arjen van Wijngaarden, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Mark Deuring, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Etienne Budde, rol: Deelnemer
Jon Bellis, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Fanauw Hoppe, rol: Geïnterviewd

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Erik Visser, rol: Geïnterviewd
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer
Gerben Hofmeijer, rol: Deelnemer

Besix Nederland bv -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd
Harold Lever, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Henk Geurts, rol: Geïnterviewd

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer diner 2018 CG

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER)

Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER) -

Locatie: Utrecht, A. van Schendelstraat 760
Marja van der Tas, rol: Geïnterviewd
Marja van der Tas, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

DEME Infra NL BV -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Jan Verschueren, rol: Deelnemer diner 2018 CG

DNV GL -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Peter Spierenburg, rol: Deelnemer
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd
Wim Drossaert, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV -

Locatie: Rotterdam, Rotterdam Airportplein 21
Femke van de Meeberg, rol: Geïnterviewd
Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association -

Locatie: Amsterdam Z-o, Abcouderstraatweg 46
Stijn Grove, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Jos Lemmens, rol: Deelnemer
Jan Peters, rol: Geïnterviewd
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Hein Herbermann, rol: Deelnemer
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Wever, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Friso Advies

Friso Advies -

Locatie: ,
Friso de Zeeuw, rol: Geïnterviewd

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marten Klein, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Katinka Zollner, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marten Klein, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Frans Dubbeldam, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer
Dirk van der Woude, rol: Geïnterviewd

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Paul van Riel, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer
Noortje de Geus, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wouter Boonzaaijer, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jillian Benders, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Maarten Nijpels, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Rob Elemans, rol: Deelnemer
Steven Adriaansen, rol: Deelnemer
Berry Kok, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Geïnterviewd
Egbert van der Wal, rol: Deelnemer
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
Herrenknecht AG

Herrenknecht AG -

Locatie: Schwanau-allmannsweier, Schlehenweg 2
Kathrin Glab, rol: Geïnterviewd

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Deelnemer
Hoofdkantoor Alliander

Hoofdkantoor Alliander -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Daan Schut, rol: Geïnterviewd
Martha van den Hengel, rol: Geïnterviewd
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Bevelandseweg 1
Rob Weijling, rol: Deelnemer
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Geïnterviewd
Caroline Groot, rol: Deelnemer diner 2018 CG
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Thijs Pepels, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Geïnterviewd
Laurens van Raaij, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Léone Klapwijk, rol: Reviewer
Raphaël Donkersloot, rol: Reviewer

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Deelnemer diner 2018 CG

MH Poly Consultants & Engineers bv -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Dennis Hut, rol: Deelnemer
Ministerie IenW

Ministerie IenW -

Locatie: Den Haag, Postbus 20901
Peter Kouwenhoven, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Christiaan de Jong, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Monique Arnolds, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
Simon van Merkom, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Martin Peersmann, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer
Mark Koningen, rol: Geïnterviewd
Menno Chang, rol: Deelnemer
Pieter Versluys, rol: Geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Geïnterviewd
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Breda, Wieringenstraat 75
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Peter Mense, rol: Geïnterviewd
Ruud Bot, rol: Deelnemer
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Lianne Barnhoorn, rol: Reviewer

Pipeliner -

Locatie: Rotterdam, Brielselaan 175
Alexander de Boer, rol: Deelnemer

Projectbureau A2 Maastricht -

Locatie: Maastricht, Stadionplein 31
Jos Geurts, rol: Geïnterviewd

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Mahesh Ghoerbien, rol: Deelnemer
Paul Carstens, rol: Deelnemer diner 2018 CG
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd
David Elbers, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Erik Rutten, rol: Geïnterviewd
Alex Veldhof, rol: Geïnterviewd
Jeroen van Schaick, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick Beentjes, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jos van Wersch, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat LOB

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herbert van Dormalen, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer
SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek -

Locatie: Amsterdam, Roetersstraat 29
Carl Koopmans, rol: Geïnterviewd

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Arjen Hartman, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Deelnemer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Lennard Seriese, rol: Geïnterviewd
Louis van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Gerja Koldenhof, rol: Geïnterviewd
Marc van der Linden, rol: Geïnterviewd

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Harald Versteeg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

Strukton Civiel Projecten b.v. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Niek Mouter, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Han Meyer, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft Faculteit der Bouwkunde

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer
Marjon Bosman Verbruggen, rol: Geïnterviewd
Vewin

Vewin -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 12
Rob Eijsink, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom - Visser & Smit Hanab B.V.

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
René Beurze, rol: Deelnemer diner 2018 CG

VolkerWessels Telecom - Volker InfraDesign

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Alfons van Marrewijk, rol: Deelnemer
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
Consensus in kosten en baten
O708
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat er in ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen vaak sprake is van een onevenredige verdeling van kosten en baten. Het ontbreekt aan een transparante, algemeen bruikbare systematiek om kosten te verevenen, waardoor samenwerking wordt belemmerd.

Onderzoek
Een denktank uit het COB-netwerk heeft nagedacht over een andere aanpak, vanuit 3 invalshoeken. Vanuit praktijkprojecten is gekeken naar de aanpak vanuit de laagste maatschappelijk kosten, of hoogste maatschappelijke waarde. Er wordt gesproken over laagste maatschappelijke kosten bij besluitvorming, maar uit een tussenresultaat van een eerder COB-onderzoek bleek dat besluiten worden genomen op basis van laagste eigen kosten. Tenslotte is gekeken naar of een vereveningsfonds een oplossing zou kunnen zijn.

Resultaat
Het doel van dit project was het geven van inzichten in oplossingen waardoor de financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen geen spelbreker zijn voor een toekomstbestendige kabels en leidingen infrastructuur in Nederland. Het resultaat van deze denktank wordt een concreet plan van aanpak om kennis te ontwikkelen of onderzoek te doen, zodat we die andere aanpak die uit het traject met de denktank komt daadwerkelijk kunnen implementeren.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Dafra van Engelen, rol: Begeleider/Facilitator

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Erik Dubbelaar, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Initiatiefnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Deelnemer
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jo Janssen, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Initiatiefnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
David Elbers, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Marcel Kluter, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Deelnemer
Johan de Leeuw, rol: Deelnemer
SynergieNL

SynergieNL -

Locatie: ,
Arnoud Dreveijn, rol: Deelnemer
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Bart van Paassen, rol: Deelnemer
Data delen
KIBO01
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zicht op de waarde van deze data voor nutsbedrijven en de bijdrage die assetdata kan leveren aan de maatschappij en andere netbeheerders. Het COB zet in op een inspiratieboek met 'datakansen', waarmee netbeheerders zich kunnen ontwikkelen in het vrijgeven van data.

Onderzoek
Een werkgroep bevraagd betrokken partijen bij dit onderzoek, legt de resultaten van de enquetes naast elkaar zoekt rode draden. In maart 2016 is gestart met het samenstellen van het concept inspiratiedocument.

Resultaat
Een verkennende studie dat laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Teven is dit een aanzet om het open stellen van data op gang te krijgen en dit onderwerp te agenderen. In februari 2017 is het rapport gepubliceerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten

03-03-2016 - Bijeenkomst Data delen
De verzamelde input wordt besproken voor het concept document en vervolgstappen worden bepaald.
03-03-2016 - Bijeenkomst Data delen
De verzamelde input wordt besproken voor het concept document en vervolgstappen worden bepaald.
26-01-2015 - Bijeenkomst Data Delen

26-01-2015 - Bijeenkomst Data Delen


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Jan Bruinenberg, rol: Lid
Christian Klep, rol: Lid

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Sandra Brouwer, rol: Lid

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Edgar van Niekerk, rol: Geïnterviewd

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Daan Os, van, rol: Geïnterviewd
Roel Diemel, rol: Geïnterviewd

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Paul Schaminée, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Geïnterviewd
Paul Elzenaar, rol: Geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Geïnterviewd
Freek Verhoef, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Micha van Engelen, rol: Lid
Karin de Goederen, rol: Lid
Wil Kovács, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Sieb van der Weide, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Stationsplein 136
Mark Broos, rol: Geïnterviewd

KWR Water Cycle Research Institute -

Locatie: Nieuwegein, Groningenhaven 7
Ralph Beuken, rol: Lid

Marmos Bodemmanagement -

Locatie: Rotterdam, Geert Adegeeststraat 4
Marnix Mosselman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Ruud Kamp, rol: Geïnterviewd
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd

Provincie Limburg -

Locatie: Maastricht, Limburglaan 10
Frank Lonnee, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herman Winkels, rol: Geïnterviewd
Frans van Dam, rol: Geïnterviewd

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Peter van Mullekom, rol: Projectleider

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Lid
Digitaal ecosysteem
KA4
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op de wereld van kabels en leidingen beschouwd als een digitaal ecosysteem: de ondergrondse ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen, kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Onderzoek
De projecten richten zich onder meer op het in kaart brengen van samenwerkingsvormen en het opstellen van een groeimodel voor integrale samenwerking. Daarnaast wordt nagegaan welke gegevens uitgewisseld moeten worden, om tot een beter controleerbare uitvoering te komen van alle activiteiten in de drukke ondergrond.

Resultaat
De projecten in de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Projectleider
Dwarsliggende feiten
KA2-02
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Van een aantal feiten is gebleken dat dit struikelblokken blijven in de samenwerking tussen partijen in de keten. Deze dwarsliggende feiten worden niet opgelost door enkel over dat onderwerp tekst en uitleg te geven in een groeiboek.

Onderzoek
De dwarsliggende feiten worden nader uitgediept en vanuit verschillende invalshoeken belicht, met oog voor alle belangen.

Resultaat
Aan de hand van de verdiepingsslag en de daarbij behorende inzichten kan per onderwerp een voorstel richting politiek of bestuur worden gedaan om de ervaren drempels weg te nemen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen
Fabels en feiten bij kabels en leidingen
O704
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen ervaart ze. Naast de feitelijke belemmeringen die we tegenkomen, zien we dat er ook nogal wat aannames zijn die ons belemmeren. Het doel van dit project is uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving en tegelijkertijd signaleren welke wetgeving die samenwerking in de weg staat.

Onderzoek
Acht interviewers hebben ieder tien interviews afgenomen binnen hun eigen netwerk (met mensen uit alle verschillende gebieden binnen de kabel- en leidingketen). Deze hebben geleid tot bijna 200 fabels en feiten. Vervolgens zijn deze geclusterd en samen met het auditteam en verschillende experts beargumenteerd.

Resultaat
In de zomer van 2021 is het groeiboek Fabels en feiten bij kabels en leidingen opgeleverd. Om de resultaten breed te verspreiden, is in het najaar gedurende zeven weken online de Kabels Koffie Kennis Kwis gehouden. Voor de dwarsliggende feiten wordt een nieuw project opgestart.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V.

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V. -

Locatie: Someren, Kanaalstraat 105
Edwin Baeten, rol: Geïnterviewd
Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Dicky Rezel, rol: Geïnterviewd
Robert-Jan Looijmans, rol: Lid expertteam

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ashveen Badloe, rol: Geïnterviewd
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
AM bv

AM bv -

Locatie: Utrecht, Ptolemaeuslaan 80
Lucia Merema, rol: Geïnterviewd
BAM Infra Energie & Water West B.V.

BAM Infra Energie & Water West B.V. -

Locatie: Zwammerdam, Molenstraat 60
Eric Feiter, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd

Campus RecruiterHeijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Peter van Gerwen, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Combi-SION

Combi-SION -

Locatie: ,
Co van Paassen, rol: Geïnterviewd

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Deelnemer

CUMELA Nederland -

Locatie: Nijkerk, Nijverheidsstraat 13
Herman Arissen, rol: Beoordelaar

Delta Ground Mechanics -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Loomans, rol: Geïnterviewd
Willem Jan Kerkhoven, rol: Geïnterviewd
Enexis

Enexis -

Locatie: Venlo, Heierkerkweg 3
Sander Schouwenaar, rol: Geïnterviewd
ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA

ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA -

Locatie: Maastricht, Willem Alexanderweg 80
Sjef Gerards, rol: Geïnterviewd
Hugo Stevens, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Geïnterviewd
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marcel Teunissen, rol: Geïnterviewd
Fodere

Fodere -

Locatie: 's Hertogenbosch, Guldenvliesstraat 13
Ernest-Jan Achterhuis, rol: Geïnterviewd
Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem -

Locatie: Arnhem, Eusebuisbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Geïnterviewd
Daniëlle van Hest-van Wieringen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop

Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop -

Locatie: Geldrop, De Meent 2
Rob Elemans, rol: Geïnterviewd
Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum -

Locatie: Hilversum, Dudokpark 1
John Miltenburg, rol: Geïnterviewd
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Corrie Bengoua, rol: Geïnterviewd
Gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw -

Locatie: Maasbracht, Markt 36
John Peeters, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Bert Wetzels, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Geïnterviewd
Gemeente Vught

Gemeente Vught -

Locatie: Vught, Secr. van Rooijstraat 2
Peter Burger, rol: Geïnterviewd
Gemeente Weert

Gemeente Weert -

Locatie: Weert, Wilhelminasingel 101
Andy Jeurissen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Westvoorne

Gemeente Westvoorne -

Locatie: Rockanje, Raadhuislaan 6
Henk de Graad, rol: Geïnterviewd

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Dominique Pankow, rol: Geïnterviewd
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer
Marcel Suijkerbuijk, rol: Geïnterviewd
Kevin Slee, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Leendert de Bruin, rol: Beoordelaar

Heijmans NV - Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Arjan Langhout, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid expertteam
KPN Rotterdam

KPN Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 123
André Jonkheid, rol: Geïnterviewd

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Hans van Keeken, rol: Geïnterviewd
Jaap Spaans, rol: Geïnterviewd
Hub Diederen, rol: Geïnterviewd
Frank van Neer, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Laurens van Raaij, rol: Projectleider
Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie

Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie -

Locatie: Best,
Robert-Jan Nieuwenhuis, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
David Yoshikawa, rol: Beoordelaar

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Marcel Ferdinandus, rol: Beoordelaar
Marcel Ferdinandus, rol: Geïnterviewd
N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Eindhoven, Postbus 323
Annet Olde Bolhaar, rol: Geïnterviewd
Harold Thijssen, rol: Geïnterviewd
Berry Boll, rol: Geïnterviewd
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij -

Locatie: Hoogvliet, Postbus 490
Erik Jaggie, rol: Geïnterviewd
Pascal Verbong, rol: Geïnterviewd
New Start Projects B.V.

New Start Projects B.V. -

Locatie: Hengelo, Dieselstaat 6
Ruud Versluis, rol: Geïnterviewd

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
André Dikkeschei, rol: Geïnterviewd
David Elbers, rol: Geïnterviewd
Marloes Tjallema, rol: Beoordelaar

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Wouter Koning, rol: Geïnterviewd
Taco Querens, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Ritesh Mohan, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Rogier Soupart, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Paul Satijn, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Hans Huntelaar, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jouke Bokma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Cees van der Horst, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Midden Nederland

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Ronald van Adrichem, rol: Geïnterviewd
Marcel Schaaij, rol: Geïnterviewd

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Harm Snoeren, rol: Geïnterviewd

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Peter Pols, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Dick Ouwerkerk, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Deelnemer
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Pedro Kooistra, rol: Geïnterviewd
T-Mobile Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V. -

Locatie: Den Haag, Waldorpstraat 60
Jasper de Witt Hamer, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Harry Kraus, rol: Geïnterviewd

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Wout Broere, rol: Lid expertteam

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Hendrik Ploeger, rol: Geïnterviewd

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Geïnterviewd
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan -

Locatie: Oostzaan, Skoon 35
Michael Vos, rol: Geïnterviewd
VELIN

VELIN -

Locatie: Tilburg, Reitseplein 8
Berry van Kooi, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jans Schut, rol: Geïnterviewd
Marc Hammink, rol: Geïnterviewd
Renée Vijge, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Johan Zomerdijk, rol: Geïnterviewd
Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland -

Locatie: Lelystad, Lindelaan 20
Benjamin Wijma, rol: Geïnterviewd
Feiten en inzicht
KA2
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten die objectief feiten op een rij zetten en hierdoor inzichten in het totale plaatje verschaffen. Hierdoor ontstaat zicht op de gehele opgave waar de kabels-en-leidingenbranche voor staat.

Onderzoek
Er vindt zowel onderzoek plaats naar technische als niet-technische onderwerpen. Zo wordt enerzijds gewerkt aan een catalogus met bundelingstechnieken en anderzijds aan een een objectief en transparant beeld van de verschillende netten en de daarbij horende regels, verhoudingen en geldstromen.

Resultaat
De projecten in de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Haalbaarheid proefsleuvendatabase
KA2-06
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Proefsleuven worden gegraven om informatie te krijgen over wat onder de grond ligt, bij de voorbereiding van parktijkprojecten. Met deze data wordt vervolgens niets meer gedaan. Is het zinvol om deze data wél te gebruiken?

Onderzoek
Dit project gaat uitzoeken of een proefsleuvendatabase levensvatbaar is. En zo ja, waar breng je die dan onder en wat zouden de randvoorwaarden moeten zijn?

Resultaat
Door eerst de verschillende kanten van de voor- en nadelen van een proefsleuvendatabase te belichten en vervolgens de markt te bevragen krijgen we de voors en tegens van een dergelijke database goed in beeld. Op basis daarvan volgt een advies over de levensvatbaarheid van een dergelijke database.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Alex van der Krabben, rol: Lid expertteam

Campus RecruiterHeijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Harry de Haas, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid expertteam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Lid expertteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Anthonie van Grootheest, rol: Lid expertteam

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Projectleider

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Lid expertteam
Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen
O702
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. Het doel van dit project is om te inventariseren en een representatief inzicht te verschaffen in het gebruik van de verschillende soorten regelgeving en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen, aan de hand van de universele indeling van het verloop van een project (initiatief, haalbaarheid, uitwerking/ontwerp, voorbereiding, uitvoering, afronding).

Onderzoek
Inzichtelijk maken welke documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aanleggen.

Resultaat
Definitieve grafische kaart, definitief eindrapport en advies voor vervolgstappen. Daarnaast 2 extra producten, te weten een Blauwdruk proceslijn gebruik regelgeving en een Digitale folder: Beter inzicht in beleid.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Allinq

Allinq -

Locatie: Harderwijk, Fahrenheitstraat 27-29
Abdel Oulali, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Ingmar van Aartsen, rol: Geïnterviewd
Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Adviseur
Blue Fiber

Blue Fiber -

Locatie: Zwolle, Eekwal 3
Lex Nicolay, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Lid
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid
Delta Fiber netwerk

Delta Fiber netwerk -

Locatie: Schiedam, Overschieseweg 203
Wijnand van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Drents Overijsselse Delta

Drents Overijsselse Delta -

Locatie: Zwolle, Dr. van Deenweg 186 - 208
Jeroen Ensink op Reimer, rol: Geïnterviewd

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Harm Smit, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid expertteam

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Hogenbirk, rol: Lid expertteam
John Nieuwmans, rol: Lid expertteam

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Lid expertteam
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Hanane El-Aïssati, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid projectteam
Albert Slingerland, rol: Lid projectteam

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
John Muis, rol: Geïnterviewd

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Lid expertteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Geïnterviewd
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard -

Locatie: Rotterdam, Maasboulevard 123
Ton van Bragt, rol: Geïnterviewd

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid projectteam
Jarko van Bloois, rol: Lid expertteam
Jan Kruithof, rol: Projectleider
Jolanda Gilles, rol: Lid projectteam
M. van der Spek Groep B.V. Hoveniersbedrijf

M. van der Spek Groep B.V. Hoveniersbedrijf -

Locatie: Benthuizen, Hogeveenseweg 51
Stefan van der Spek, rol: Geïnterviewd

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Eelco Verduin, rol: Geïnterviewd
Stam & Co Infratechniek B.V.

Stam & Co Infratechniek B.V. -

Locatie: Alkmaar, Diamantweg 10
Frans Smit, rol: Geïnterviewd

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Hugo Gastkemper, rol: Lid expertteam

SWARCO Mobility Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Ronald Bast, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd
Bas van de Nieuwenhof, rol: Lid expertteam

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Anne Immers, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sandra Law-van der Weide, rol: Lid expertteam
Sjoerd Groot, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Geïnterviewd
Inzicht in geldstromen
KA3-01
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Financiële aspecten tussen de betrokkenen partijen zijn geregeld spelbrekers voor de aanleg van een toekomstbestendige kabels en leidingen infrastructuur in Nederland. Het blijkt lastig om tot consensus te komen, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt.

Onderzoek
Het onderzoek zal inzicht geven in de geldstromen die lopen binnen de levenscyclus van kabels en leidingen en in de invloed die de omgeving hierop heeft. Er wordt onderzoek gedaan naar het technisch vlak (het fysieke systeem), het institutionele werkveld (eigendomsverhoudingen, beheergebieden en juridische verhoudingen vanuit publiek- en privaatrechtelijk perspectief) en het economische vlak (de geldstromen). Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van infrastructuren aan de TU Delft. Hij was ook betrokken bij de denktank. Binnen het project zullen een of meer onderdelen worden uitgezet als onderzoeksprojecten voor studenten.

Resultaat
Het doel van dit project is om uiteindelijk inzichtelijk te maken welke investeringen en baten gemoeid zijn met een integrale benadering, hoe deze verdeeld zijn over de partijen en hoe kostenevenredigheid kan worden bereikt.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting BV -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Lid

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Jacco Smit, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Mark de Bruijne, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit TBM

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Lid
Kabels en leidingen in grote projecten
O56
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit?

Onderzoek
Bij zes grote infra projecten zijn interviews afgenomen door leden van het kernteam. Geinventariseerd is de vraag: wat gebeurt er nu echt in grote praktijkprojecten, bekeken vanuit verschillende perspectieven. Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen?

Resultaat
De uitkomsten van de interviews zijn naast elkaar gelegd om inzichten te vinden waar toekomstige praktijkprojecten profijt van kunnen hebben. Dit heeft geresulteerd in het rapport Worstelen met kabels en leidingen dat in 2018 is opgeleverd.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten

12-05-2017 - Kernteambijeenkomst
Het kernteam is bij elkaar gekomen om de eerste resultaten van het project Amstelveenlijn aan te horen en de formats die worden gebruikt voor de interviews aan te scherpen. De resultaten worde
12-05-2017 - Kernteambijeenkomst
Het kernteam is bij elkaar gekomen om de eerste resultaten van het project Amstelveenlijn aan te horen en de formats die worden gebruikt voor de interviews aan te scherpen. De resultaten worde
25-01-2017 - Worstelen met kabels en leidingen
Op het COB-congres 2016 zijn de eerste praktijklessen gedeeld. In 2017 gaan we verder verdiepen. Zo organiseert het platform Kabels en leidingen in januari een startbijeenkomst waarop u met an
25-01-2017 - Worstelen met kabels en leidingen
Op het COB-congres 2016 zijn de eerste praktijklessen gedeeld. In 2017 gaan we verder verdiepen. Zo organiseert het platform Kabels en leidingen in januari een startbijeenkomst waarop u met an

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Hein van de Wijgert, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martijn van der Eerden, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Roel Bleumink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen Baars, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Edgar van Niekerk, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer bijeenkomst

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kevin Slee, rol: Deelnemer bijeenkomst
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer bijeenkomst

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid projectteam

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wessel Arnold, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Koningen, rol: Deelnemer bijeenkomst

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Gerrit Renkema, rol: Deelnemer bijeenkomst

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Jasper Snippe, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ben Viveen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Utrecht, Australiëlaan 5
Frank van Gennip, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jan Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kennisarena kabels en leidingen
KA
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Leidingen zijn aan vervanging toe, de lat voor de klimaatdoelen ligt hoog en de ondergrond is zo goed als vol. Gezamenlijk optrekken is essentieel om deze gigantische operatie tot een succes te brengen. De projecten Common ground voor ondergrondse infra en de Grote kabel- en leidingchallenge hebben laten zien wat er nodig is voor een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen.

Onderzoek
Binnen de Kennisarena zijn vier ontwikkellijnen: Regie, Feiten en inzicht, Nieuwe werkwijzen en technieken en Digitaal ecosysteem. Binnen deze ontwikkellijnen worden projecten en initiatieven samengebracht.

Resultaat
De projecten uit de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen
Ketenanalyse aardgasvrij
O700K
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Aanleiding voor de ketenanalyse is de inzet op aardgasvrij. Overheden en maatschappelijke partners zijn hierover met elkaar in overleg via de tafel bebouwde omgeving Klimaat en energieakkoord. Voor de uitvoering is het essentieel dat gemeenten beter dan nu het geval is weten wat ze qua ondergrondse infrastructuur moeten regelen om hun plan aardgasvrij uit te kunnen voeren.

Onderzoek
We brengen verschillende ervaringsdeskundigen vanuit verschillende branches en achtergronden bijeen en organiseren een workshop waarbij we de inzichten van de deelnemers ophalen om input te verkrijgen voor de inhoud van de ketenanalyse.

Resultaat
Aan de hand van de opgehaalde input werken we de ketenanalyse uit, in woord en zoveel mogelijk in beeld. Het eindproduct wordt tijdens het COB-congres van 22 mei 2018 uitgereikt.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Yousra Lahkim, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Etienne Budde, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Heijkers, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Wil Kovács, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Rob Elemans, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Breda, Wieringenstraat 75
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat LOB -

Locatie: Utrecht, Grifioenlaan 2
, rol: Opdrachtgever

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Lid projectteam

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Rob Heijer, rol: Deelnemer

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Deelnemer
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
Knelpunten in beeld
KA2-07
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit een COB-enquête onder participanten is duidelijk geworden dat capaciteitskwesties worden gezien als de meest urgente bottleneck in de sector. Er is te weinig personeel, de kabels zijn op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of stations te plaatsen. Maar waar wringt nu precies de schoen?

Onderzoek
Eerst wordt gezorgd voor inzicht in de omvang, aard en de kenmerken van het probleem, zodat op die manier oplossingen kunnen worden bedacht voor de capaciteitsproblemen. Zo zal worden gekeken aan welke rollen en functionarissen er tekort is, maar ook naar welke procesonderdelen daardoor langer duren, wat de directe effecten hiervan zijn op doorlooptijden en wat de gevolgen zijn van de vertragingen.

Resultaat
We werken toe naar een vervolgonderzoek of een traject waarbij concrete oplossingen worden uitgewerkt. De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen worden beschreven.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Marit van Hattem, rol: Geïnterviewd
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Frank Kattier, rol: Geïnterviewd

Campus RecruiterHeijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Peter van Gerwen, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

DNV GL -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid expertteam

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Geïnterviewd

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid expertteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
David Veldhoen, rol: Projectleider

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Wikash Jawalapersad, rol: Geïnterviewd
Monique Wolfraad-Holland, rol: Geïnterviewd

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Hildegarde Slotboom, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Thijs Wessels, rol: Geïnterviewd
Mantelbuizenputconstructie
KIBO02
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Gemeente Alphen a/d Rijn ontwikkelt in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voor het droog, gebundeld, veilig en ondergronds aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. Een evaluatie onder leiding van het COB moet duidelijk maken of de constructie in aanleg en beheer op deze locatie werkt. Ook wordt er bekeken onder welke voorwaarden het systeem als een van de geaccepteerde standaard K&L-oplossingen toepasbaar is.

Onderzoek
In juni 2016 is de aanleg van deze constructie gestart. het COB zal door middel van intervieuws met de betrokkenen dit project evalueren.

Resultaat
Een uitwerking van de intervieuw en de daarbij komende leer en knelpunten zijn in werksessies besproken, en zijn daarna gepubliceerd. De publicatie is in 2017 opgeleverd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten

08-01-2015 - bijeenkomst KIBO Mantelbuizen-putconstructie

08-01-2015 - bijeenkomst KIBO Mantelbuizen-putconstructie


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers
Frans Wiercx, rol: Lid
4KANT Advies B.V.

4KANT Advies B.V. -

Locatie: Apeldoorn, Kruizemuntstraat 96
Raymond Krukkert, rol: Projectleider

ABT B.V. -

Locatie: Delft, Delftechpark 12
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Klaas van der Maas, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Richard van Ravesteijn, rol: Opdrachtgever
Elan Wonen

Elan Wonen -

Locatie: Haarlem, Meester Lottelaan 301
Chris Schaapman, rol: Initiatiefnemer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Ed Wesenaar, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Geïnterviewd
Aad van Klaveren, rol: Geïnterviewd
Hugo Hoenders, rol: Geïnterviewd
Martin van Vianen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Hugo Witteveen, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Richard van Ravesteijn, rol: Coordinator
Frans Taselaar, rol: Lid

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek -

Locatie: Den Haag, De Perponchersraat 134-136
Richard van Toorenburg, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Maarten van Riel, rol: Lid

Netbeheer Nederland -

Locatie: Den Haag, Anna van Buerenplein 3
Henk van Bruchem, rol: Lid

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Ed Vergunst, rol: Geïnterviewd
Reggefiber group

Reggefiber group -

Locatie: Rijssen, Reggesingel 12
Paul Hosselet, rol: Geïnterviewd
Gerard Somhorst, rol: Geïnterviewd
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. -

Locatie: Delft, Elektronicaweg 2
Henk-Jan Mebius, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Den Haag, Alexanderstraat 21
Ingrid Bolier, rol: Adviseur
ZITAconsulting

ZITAconsulting -

Locatie: Amersfoort, Gerrit van Stellingwerfstraat 84
Zita van Aggelen-Veldkamp, rol: Lid
Nieuwe werkwijzen en technieken
KA3
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op technische vernieuwingen die ruimtelijke inpassing bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast verminderen.

Onderzoek
De projecten die zijn opgestart in deze ontwikkellijn, richten zich vooralsnog op bovengrondse vernieuwingen. Om die reden worden ze uitgevoerd onder leiding van stichting Mijn Aansluiting.

Resultaat
De projecten in de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Projectleider
Ondergrondse infra en de Omgevingswet
KA2-04
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Gemeenten werken aan omgevingsvisies en -plannen. De ondergrond wordt vaak wel opgenomen in deze visies en plannen, maar dan gaat het voornamelijk over het voorkomen van bodemverontreiniging, het beheren van historische verontreiniging en over bodemkwaliteit in relatie tot de leefomgeving. De kabels en leidingen met hun inpassingsvraagstukken rondom aanleg, het zorgvuldig beheren, de besluitvorming en de integraliteit komen amper aan bod. Dat is zonde, want de nieuwe instrumenten bieden namelijk dé handvatten voor gemeenten om vanuit hun visie op (toekomstig) ruimtegebruik plannen te maken en programma’s vast te stellen die ervoor zorgen dat er ook met betrekking tot ondergrondse infrastructuur gestuurd en geanticipeerd kan worden.

Onderzoek
Door de VNG worden diverse staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor een gemeente; ze bieden inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt. In dit project worden soortgelijke handvatten ontwikkeld voor ondergrondse infra in een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan.

Resultaat
Het uiteindelijke product bestaat naar verwachting uit een een waaier/menukaart met staalkaarten voor de verschillende beleidsstukken die een gemeente op basis van de Omgevingswet dient op te stellen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Adviseur
Daan Hollemans, rol: Deelnemer bijeenkomst

BearingPoint B.V. -

Locatie: Amsterdam, De Entree 89
Lucas van Luijtelaar, rol: Geïnterviewd
Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten

Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten -

Locatie: Den Haag, 1e Sweelinckstraat 30
Maike Warmerdam, rol: Deelnemer bijeenkomst
Esther Bergstra, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Ronald Teunissen, rol: Geïnterviewd
Jeroen Bartels, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Rob Kemmeren, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rob Kemmeren, rol: Geïnterviewd

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Ruben Klijn, rol: Lid kernteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede -

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Bart van der Mark, rol: Lid kernteam

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Edith Rutten, rol: Lid kernteam

Gemeente Haarlem Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Haarlem, Zijlvest 39
Eveline de Graaff, rol: Geïnterviewd
Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen -

Locatie: Heerenveen, Crackstraat 2
Richard Cöp, rol: Geïnterviewd
Gemeente Helmond

Gemeente Helmond -

Locatie: Helmond, Weg op den Heuvel 35
Pieter Saris, rol: Geïnterviewd
Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum -

Locatie: Hilversum, Dudokpark 1
Djacco van den Bosch, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Jaap Kuipers, rol: Geïnterviewd
Edwin Hoekstra, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd
Pieter van Leeuwen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Jos Kooijman, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
John de Ruiter, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Geïnterviewd
Gemeente Terneuzen

Gemeente Terneuzen -

Locatie: Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4
Steven de Waal, rol: Geïnterviewd
Ronny Bracke, rol: Geïnterviewd

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Olav Reinders, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Lid kernteam
Binne Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Jolanda Gilles, rol: Adviseur
Laurens van Raaij, rol: Geïnterviewd
Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied -

Locatie: Zaandam, Ebbehout 31
josephine Paulussen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Petra Mesken, rol: Projectleider

TU Delft Faculty of Architecture -

Locatie: Delft, Julianalaan 134
Fransje Hooimeijer, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Geïnterviewd

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Evelijn Martinius, rol: Geïnterviewd
Ontwerpen met algoritmen (vooronderzoek)
O709
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanuit het traject Vol onder maaiveld is het onderwerp: ontwerpen vanuit algoritmen, een van de ideeen waar de koplopergemeenten veel van verwachten, maar in dit stadium nog onvoldoende concreet is

Onderzoek
Er is een schrijver aan de slag die als eerste stap langs gaat bij de koplopergemeenten om op te halen wat de behoeften zijn. Wat is er nodig en zou ontwikkeld moeten worden? Wat zou de gemeenten helpen? Wat zijn daarvoor globaal de kosten? Waar zou eventuele financiering te vinden zijn?

Resultaat
De inventarisatie van de behoeften van de Koplopergemeenten is gereed (in te zien op de Kennisbank). Met dit als basis willen de koplopergemeenten de volgende stap nemen: het formuleren van een uitvraag.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
René Rummens, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Alan Cyrus, rol: Deelnemer bijeenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) -

Locatie: Den Haag, Henri Faasdreef 312
Marja Exterkate, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Veerle Steenhuisen-Terhorst, rol: Projectleider

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin van Vianen, rol: Deelnemer
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marten Klein, rol: Deelnemer
Marco Scheffers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Guido Hobeijn, rol: Deelnemer bijeenkomst
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Reviewer

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Lex Geervliet, rol: Deelnemer
Alette Barel, rol: Deelnemer
Huub Wirken, rol: Deelnemer
Ruben Klijn, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Deventer -

Locatie: Deventer, Grote Kerkhof 1
Tom Nijmeijer, rol: Deelnemer
Jan Pluim, rol: Deelnemer
Paul Woudwijk, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Binne Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Deelnemer
Albert Slingerland, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Harm van Oorschot, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Driessen, rol: Reviewer
The People Group Software & Trainingen

The People Group Software & Trainingen -

Locatie: Nieuwkuijk, Middelweg 2
Viktor de Haan, rol: Deelnemer
Ontwerpen met algoritmen, fase 3
KA4-02
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de eerste twee fases van het project Ontwerpen met algoritmen is verkend welke rol algoritmen kunnen spelen bij het zo optimaal mogelijk inrichten van de ondergrond en wat nodig is voor de implementatie. De volgende stap is het uitwerken van de adviezen.

Onderzoek
Er wordt een gedetailleerd procesmodel uitgewerkt en aan de hand van een concrete casus getoetst of deze representatief is voor de werkwijze van meerdere gemeenten. Ook wordt geïnventariseerd op welk vlak gemeenten wel en niet samenwerken en wat de rol is van de netbeheerders in deze samenwerking.

Resultaat
Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) en nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Hoe we dit bereiken, wordt stap voor stap onderzocht.

Vakgebieden
Kabels en leidingen
Platform Kabels en leidingen
O100
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Kabels en leidingen zijn van vitaal belang voor onze maatschappij. Door allerlei ontwikkelingen in de ondergrond is het een groeiende uitdaging om deze ondergrondse infrastructuur in stand te houden. In het platform Kabels en leidingen worden kennis en ervaring uitgewisseld, samenwerkingsverbanden aangegaan en innovatieve oplossingen ontwikkeld voor opgaven. Het platform richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren: energie en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, vastgoed en overheid.

Onderzoek
Het platform komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een grote groep enthousiaste en vaste deelnemers. De deelnemers zoeken naar gezamenlijke opgaven en initiëren projecten. Ook worden projecten er geëvalueerd.

Resultaat
Het uitwisselen van ervaringen helpt de participanten bij het aanpakken van de grote opgaven op het gebied van kabels en leidingen. Zo nodig wordt in COB-verband een nieuw onderzoeksproject opgestart.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten

07-12-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
07-12-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
03-10-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: netten van de toekomst. Waterstof, open warmtenetten
03-10-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: netten van de toekomst. Waterstof, open warmtenetten
15-06-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.
15-06-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.
21-03-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema knelpunten. Congesteimanagement, ruimtegebrek, aansluittermijnen
21-03-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema knelpunten. Congesteimanagement, ruimtegebrek, aansluittermijnen
29-11-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

29-11-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

01-09-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Dit is gecombineerde bijeenkomst met het COB-platform Geotechniek.
01-09-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Dit is gecombineerde bijeenkomst met het COB-platform Geotechniek.
20-06-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het COB congres, de locatie is het Archeon in Alphen aan den Rijn.
20-06-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het COB congres, de locatie is het Archeon in Alphen aan den Rijn.
15-03-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
We ontmoeten elkaar in het Vakwerkhuis in Delft, 14.00-17.00 uur. Aan de orde komen: het graven rond bomen, de Z aan zet, en de nieuwe Kennisarenaprojecten Stimuleringsmodel voor samenwerking
15-03-2022 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
We ontmoeten elkaar in het Vakwerkhuis in Delft, 14.00-17.00 uur. Aan de orde komen: het graven rond bomen, de Z aan zet, en de nieuwe Kennisarenaprojecten Stimuleringsmodel voor samenwerking
25-11-2021 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

25-11-2021 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

05-10-2021 - Vervolgsessie duurzaamheid/circulariteit K&L
Deze tweede sessie over duurzaamheid en circulariteit voor de platformleden van Kabels en leidingen vindt plaats bij het hoofdkantoor van Liander in Duiven. We gaan aan de slag met het in beel
05-10-2021 - Vervolgsessie duurzaamheid/circulariteit K&L
Deze tweede sessie over duurzaamheid en circulariteit voor de platformleden van Kabels en leidingen vindt plaats bij het hoofdkantoor van Liander in Duiven. We gaan aan de slag met het in beel
27-09-2021 - Kennisarenadag
De eerste projecten uit de Kennisarena kabels en leidingen zijn afgerond. Het GPKL, stichting Mijn Aansluiting en het COB vinden dit een mooie aanleiding om een gezamenlijke Kennisarenadag te
27-09-2021 - Kennisarenadag
De eerste projecten uit de Kennisarena kabels en leidingen zijn afgerond. Het GPKL, stichting Mijn Aansluiting en het COB vinden dit een mooie aanleiding om een gezamenlijke Kennisarenadag te
15-06-2021 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

15-06-2021 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

30-03-2021 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

30-03-2021 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen

08-12-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen

08-12-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen

29-09-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen

29-09-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen

12-06-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen

12-06-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen

10-03-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen
Dit is de eerste platformbijeenkomst in 2020. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek in Rotterdam (Hoogstraat 110) van 13.30 (inloop 13.00) tot 17.00 uur.
10-03-2020 - Platformbijeenkomst Kabels & leidingen
Dit is de eerste platformbijeenkomst in 2020. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek in Rotterdam (Hoogstraat 110) van 13.30 (inloop 13.00) tot 17.00 uur.
06-12-2019 - Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen
Sensortechnologie / drones
06-12-2019 - Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen
Sensortechnologie / drones
05-09-2019 - Platformbijeenkomst KL/MO
Een projectbezoek energietransitie en ondergrondse infra.
05-09-2019 - Platformbijeenkomst KL/MO
Een projectbezoek energietransitie en ondergrondse infra.
24-05-2019 - Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen
Kadaster / Klick: data analyseren en visueel maken
24-05-2019 - Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen
Kadaster / Klick: data analyseren en visueel maken
28-02-2019 - Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen
Regelgeving bij gemeenten, richtlijnen netbeheerders, onduidelijkheid
28-02-2019 - Platformbijeenkomst Kabels en Leidingen
Regelgeving bij gemeenten, richtlijnen netbeheerders, onduidelijkheid
06-12-2018 - Platformbijeenkomst kabels en leidingen

06-12-2018 - Platformbijeenkomst kabels en leidingen

12-09-2018 - Platformbijeenkomst kabels en leidingen
Deze platformbijeenkomt staat volledig in het teken van “strategisch programmeren en adaptief plannen” en wordt gehouden in samenwerking met stichting Mijnaansluiting, het Gemeentelijk Platfor
12-09-2018 - Platformbijeenkomst kabels en leidingen
Deze platformbijeenkomt staat volledig in het teken van “strategisch programmeren en adaptief plannen” en wordt gehouden in samenwerking met stichting Mijnaansluiting, het Gemeentelijk Platfor
22-06-2018 - Platformbijeenkomst op het COB-congres
Tijdens het COB-congres wordt een speciale sessie ingericht voor het platform Kabels en leidingen
22-06-2018 - Platformbijeenkomst op het COB-congres
Tijdens het COB-congres wordt een speciale sessie ingericht voor het platform Kabels en leidingen
01-03-2018 - Platformbijeenkomst kabels en leidingen
Dit is de eerste platformbijeenkomst van 2018.
01-03-2018 - Platformbijeenkomst kabels en leidingen
Dit is de eerste platformbijeenkomst van 2018.
17-11-2017 - Maak kennis met….
De nieuwe coordinator, de onderwerpen die aan bod komen, onze gastheer DNV-GL en veel meer.....
17-11-2017 - Maak kennis met….
De nieuwe coordinator, de onderwerpen die aan bod komen, onze gastheer DNV-GL en veel meer.....
14-06-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Hoe gaan gemeenten om met de energietransitie? Helpt bijvoorbeeld een mantelbuizenputonstructie hierbij op juist niet?
14-06-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Hoe gaan gemeenten om met de energietransitie? Helpt bijvoorbeeld een mantelbuizenputonstructie hierbij op juist niet?
07-03-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Hoe gaat het havenbedrijf Rotterdam om met de energetransitie? En het rapport Data Delen is gereed!
07-03-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Hoe gaat het havenbedrijf Rotterdam om met de energetransitie? En het rapport Data Delen is gereed!
05-10-2016 - Platformbijeenkomst

05-10-2016 - Platformbijeenkomst

31-05-2016 - Platformbijeenkomst bij de Gemeente Alphen ad Rijn
Op de agenda staan onder andere de pilot Mantelbuizen-put-constructie/ het verbeteren van de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke afwegings- en besluitvormingsprocessen/de handreiking aa
31-05-2016 - Platformbijeenkomst bij de Gemeente Alphen ad Rijn
Op de agenda staan onder andere de pilot Mantelbuizen-put-constructie/ het verbeteren van de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke afwegings- en besluitvormingsprocessen/de handreiking aa
09-03-2016 - Platformbijeenkomst bij het COB in Delft
Deze bijeenkomst is goed bezocht door 26 platformleden die met elkaar spraken over de volgende onderwerpen:1 De tussenstand rondom de nieuwe richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren (Richard va
09-03-2016 - Platformbijeenkomst bij het COB in Delft
Deze bijeenkomst is goed bezocht door 26 platformleden die met elkaar spraken over de volgende onderwerpen:1 De tussenstand rondom de nieuwe richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren (Richard va
03-12-2015 - Platformbijeenkomst bij Liander in Duiven
Donderdag 3 december is het platform kabels en leidingen op bezoek geweest bij Liander in Duiven. Geïnspireerd door deze locatie waar circulair bouwen hét centrale thema's was van de herontwik
03-12-2015 - Platformbijeenkomst bij Liander in Duiven
Donderdag 3 december is het platform kabels en leidingen op bezoek geweest bij Liander in Duiven. Geïnspireerd door deze locatie waar circulair bouwen hét centrale thema's was van de herontwik
22-09-2015 - Platformbijeenkomst, locatie Zuidas Amsterdam
Bijeenkomst met onder andere een bezoek aan de expositie Zuidas Ondergronds onder het WTC in Amsterdam. De verdere bijeenkomst vindt plaats in de Thomaskerk waar gesproken wordt over Plastic R
22-09-2015 - Platformbijeenkomst, locatie Zuidas Amsterdam
Bijeenkomst met onder andere een bezoek aan de expositie Zuidas Ondergronds onder het WTC in Amsterdam. De verdere bijeenkomst vindt plaats in de Thomaskerk waar gesproken wordt over Plastic R
14-01-2015 - Platformbijeenkomst bij Gemeente Rotterdam

14-01-2015 - Platformbijeenkomst bij Gemeente Rotterdam

10-09-2014 - Platformbijeenkomst bij Enexis in Den Bosch

10-09-2014 - Platformbijeenkomst bij Enexis in Den Bosch

13-05-2014 - Platformbijeenkomst gehouden bij COB

13-05-2014 - Platformbijeenkomst gehouden bij COB

13-02-2014 - Platformbijeenkomst bij Gemeente Amsterdam

13-02-2014 - Platformbijeenkomst bij Gemeente Amsterdam

26-11-2013 - Platformbijeenkomst bij LSNed in Roosendaal

26-11-2013 - Platformbijeenkomst bij LSNed in Roosendaal

12-09-2013 - Platformbijeenkomst bij Dunea in Scheveningen

12-09-2013 - Platformbijeenkomst bij Dunea in Scheveningen

10-04-2013 - Platformbijeenkomst bij Hobas in Tiel

10-04-2013 - Platformbijeenkomst bij Hobas in Tiel


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Marwin van den Burg, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Mark Deuring, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Dafra van Engelen, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Erwin Biersteker, rol: Lid
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Willem Bastiaan, rol: Lid

BearingPoint B.V. -

Locatie: Amsterdam, De Entree 89
Lucas van Luijtelaar, rol: Lid

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Lid

BodemBreedAcademie -

Locatie: Gouda, Groningenweg 10
Vincent Breij, rol: Lid

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Edith Boonsma, rol: Lid

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Wilko Bardelmeijer, rol: Lid

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Auke Balder, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henk Kruse, rol: Lid

DNV GL -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Geers, rol: Lid
Henk Beukenholdt, rol: Lid
Narin Toguc, rol: Lid
Willem Vis, rol: Lid
Angela Puts, rol: Lid
Marc Nagib, rol: Lid
Mark Janssen Lok, rol: Lid

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Lid

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Lid
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Arno Bindt, rol: Lid
Jacob Reitsema, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Taco Noordenbos, rol: Lid
Hugo Hoenders, rol: Lid
Martin van Vianen, rol: Lid

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jan van Schooten, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Bastiaan van Delft, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Lid

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Alette Barel, rol: Lid
Ruben Klijn, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon Kooij, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Lid
Onno Oosterhof, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Deanne Struijk, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Pieter Boone, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Faysal el Massoudi, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid
Martijn Bakker, rol: Lid

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Esmeralda Miner, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling - Gemeente Utrecht Stadsbedrijven

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Karel Klumpers, rol: Lid
Rob Heijer, rol: Lid
Binne Meijer, rol: Lid

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Arthur Verhaar, rol: Lid

GM products B.V. -

Locatie: Eindhoven, Hooge Zijde 31
Ralph Smulders, rol: Lid

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jan Smit, rol: Lid
Patrick Straver, rol: Lid

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Lid
Marian Bertrums, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Nicole Poort, rol: Lid
Gerrit van Seijda, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Lid
Melvin Hage, rol: Lid

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Danny Gevers, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Hidde Verloop, rol: Lid
Frans Taselaar, rol: Lid
Richard van Ravesteijn, rol: Lid

KOBO-HO Kennis- en onderwijscentrum bodem -

Locatie: Groenekan, Groenekanseweg 193
Geert Roovers, rol: Lid

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Hub Diederen, rol: Lid
Frank van Neer, rol: Lid
KWS Infra Roosendaal

KWS Infra Roosendaal -

Locatie: Roosendaal, Ziel 12
Martin Lebeau, rol: Lid

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jolanda Gilles, rol: Lid
Anthonie van Grootheest, rol: Lid
Jarko van Bloois, rol: Lid
Jan Kruithof, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
David Veldhoen, rol: Lid
Jay Bisschop, rol: Lid

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Marco Buijsen, rol: Lid
Dennis Hut, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Lid
Wikash Jawalapersad, rol: Lid
Wessel Arnold, rol: Lid
Mark Koningen, rol: Lid
Point2Point Consultancy B.V.

Point2Point Consultancy B.V. -

Locatie: Sint Michielsgestel, Ambachtsweg 29
Willem Jansen, rol: Lid

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Hildegarde Slotboom, rol: Lid
Eugene Raaijmakers, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Ted Slump, rol: Lid
Math Beckers, rol: Lid
André Dikkeschei, rol: Lid
Anita Zeemering, rol: Lid
Marloes Tjallema, rol: Lid
John Sandbrink, rol: Lid
David Elbers, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Taco Querens, rol: Lid
Desmond du Parand, rol: Lid
Aat van Ek, rol: Lid
Quality Services Inspection BV

Quality Services Inspection BV -

Locatie: Bennekom, Kierkamperweg 33
Iljo Fluit, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Merdith Schaeffers, rol: Lid
Rick van Vliet, rol: Lid
Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Goes, Stationsplein 21
Niek Francke, rol: Lid

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Petra Mesken, rol: Lid
Jaap Wijnker, rol: Lid

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Lid
Arthur de Groof, rol: Lid
Thijs Wessels, rol: Lid
John Driessen, rol: Lid
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Bart van Paassen, rol: Lid

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Teun Nijenkamp, rol: Lid

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Jacco Smit, rol: Lid

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid
Albert Stoter, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Lid
Anna Muilwijk, rol: Lid

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Bernardien Tiehatten, rol: Lid
Annemarie van Arendonk, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Lid
Huub Altena, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Evelijn Martinius, rol: Student
Platform Koplopergemeenten
O710
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De basis van de groep koplopergemeenten ligt bij het project Vol onder maaiveld (april 2020). De Koplopergemeenten hebben toen uitgesproken als groep te willen blijven bestaan en een aantal innovaties verder te willen ondersteunen. Daarnaast wordt ervaren dat er op dit moment geen plek is waar je als gemeente op tactisch of strategisch niveau praktische hulp vindt voor ondergrondse issues waar je tegenaan loopt. Gezien de ervaring die het COB heeft met platforms, vraagarticulatie, kennisoverdracht én de ontwikkeling van de Kennisarena, is het aannemelijk dat de Koplopergemeenten hier hun thuis vinden.

Onderzoek
De koplopergemeenten komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Bij deze bijeenkomsten wordt gezorgd voor het agenderen van zaken die voor de gemeenten van belang zijn. Dat zijn onderwerpen waar veel gemeenten tegenaan lopen in de praktijk. Ook worden de ontwikkelingen bij de Vol onder maaiveld projecten gevolgd. Met behulp van een agendacommissie worden de te behandelen onderwerpen bepaald. Het COB zorgt voor communicatie, vastlegging en verspreiding van kennis en informatie.

Resultaat
Met dit platform wil het COB een thuis bieden aan de koplopergemeenten en hen helpen gedeelde vraagstukken op te lossen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Ed Wesenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort -

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Deelnemer
Jan van Schooten, rol: Deelnemer
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Deelnemer
Mark van den Putte, rol: Deelnemer

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Alette Barel, rol: Deelnemer
Ruben Klijn, rol: Deelnemer
Anton Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon Kooij, rol: Deelnemer
Martin Khouw, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Pieter van Leeuwen, rol: Deelnemer
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ronald Zandbergen, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Ismail Yildiz, rol: Lid

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Deelnemer
Binne Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Annette de Croo, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Mark Boer, rol: Deelnemer
Jacob Harke, rol: Deelnemer
Proceslijn voorspelbare samenwerking
KA1-01
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het is niet zozeer de variatie in regels en naamgeving in verordeningen in Nederland, maar de onvindbaarheid en onvoorspelbaarheid eromheen, die kunnen zorgen voor ruis op de lijn tijdens projecten in de ondergrond. Toch is er ook een duidelijke (proces)lijn te zien is in elke verordening en nadere regelgeving. De vraag om eenduidigheid in een proceslijn leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers.

Onderzoek
Het project start met interviews bij een representatieve groep gemeenten (klein, middelgroot en groot) en netbeheerders (gas, water, elektra, media etc), met diverse organisatiestructuren (commercieel, niet-commercieel, monopolist, vrije markt). Vervolgens wordt een conceptproceslijn opgezet die met een discussiegroep wordt uitgewerkt tot een gedragen proceslijn.

Resultaat
Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Combi Infra Noord-Holland

Combi Infra Noord-Holland -

Locatie: Uitgeest, Westerwerf 7C
Daisy Knuiman, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede -

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Patrick Scheers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Geïnterviewd
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Geïnterviewd

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Marian Bertrums, rol: Projectleider

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen -

Locatie: Gouda, Nieuwehaven 203a
Marc Meijer, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Martijn Gerritsen, rol: Geïnterviewd

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Rick Boerkamp, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd
Regie
KA1
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Deze ontwikkellijn richt zich op de behoefte aan een versterkte regierol op de planning van activiteiten en coördinatie bij het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van activiteiten rond kabels en leidingen.

Onderzoek
Er wordt onder meer gewerkt aan handvatten voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen. Ook wordt onderzocht hoe kabels en leidingen kunnen worden meegenomen in omgevingsplannen.

Resultaat
De projecten in de Kennisarena dragen bij aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Samen digitaal
O705
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de energietransitie en de vervangingsopgave het hoofd te bieden, moeten we ondergrondse infrastructuur als één samenhangend ecosysteem gaan zien. De informatie over de ondergrond wordt nu geproduceerd en beheerd door verschillende partijen. We willen naar eenvoudiger en effectiever datadelen, waarbij partijen ieder vanuit hun eigen tools op ieder moment de beschikbare informatie over de ondergrond kunnen raadplegen en ontsluiten.

Onderzoek
In het project Samen digitaal gaat een aantal clusters van partijen aan de slag met de FAIR-dataprincipes (voor datadelen). De clusters gaan na welke gegevens uitgewisseld moeten worden, om tot een beter controleerbare uitvoering te komen van alle activiteiten in de drukke ondergrond.

Resultaat
Het COB-netwerk wil toewerken naar een digitaal ecosysteem: een systeem waarbij partijen ieder vanuit hun eigen tools op ieder moment de beschikbare informatie over de ondergrond kunnen raadplegen en ontsluiten. Daarbij houden data-eigenaren controle over hun eigen gegevens en kunnen zij in hun eigen bedrijfsomgeving blijven werken.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Sander van der Plas, rol: Deelnemer bijeenkomst
BECIS | DIOR

BECIS | DIOR -

Locatie: Amsterdam, Henri Polaklaan 38
Julius Pilzecker, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
John Ottevanger, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Rudi Zoet, rol: Projectleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
DNWG

DNWG -

Locatie: Goes, Nassaulaan 8
Roger Brouwers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Deelnemer bijeenkomst
Narin Toguc, rol: Deelnemer bijeenkomst
Arjan de Bruin, rol: Deelnemer
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Gerry van Meijel, rol: Deelnemer
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer
Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
Jeroen Oosterhuis, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivierweg 111
Ron Bremmert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Inger Heijnen, rol: Deelnemer
Alex Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Arne den Heijer, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Gijs Remmerswaal, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Gijs Remmerswaal, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Steven Chan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Cris van der Wal, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Haarlem - Gemeente Groningen

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Purmerend

Gemeente Purmerend -

Locatie: Purmerend, Purmersteenweg 42
Michael van Zelst, rol: Deelnemer bijeenkomst
Roderick van Langen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Annemarie Bauwens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Joost Martens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Deelnemer bijeenkomst
Derk Jan Raven, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mirsad Tabakovic, rol: Deelnemer bijeenkomst
Johan Theunissen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Paul ten Have, rol: Deelnemer bijeenkomst
Grenzeloos Datalandschap (PZH, Rotterdam en Den Haag)

Grenzeloos Datalandschap (PZH, Rotterdam en Den Haag) -

Locatie: ,
Thomas Diemel, rol: Deelnemer bijeenkomst
Andries Osseman, rol: Deelnemer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard -

Locatie: Rotterdam, Maasboulevard 123
Michiel Hofman, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Jozef van Brussel, rol: Deelnemer
Harry Wever, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Michelle Smedts, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen van Boekel, rol: Deelnemer bijeenkomst

Provincie Utrecht -

Locatie: Utrecht, Pythagoraslaan 101
David Nieuwenhuis, rol: Deelnemer bijeenkomst

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Deelnemer bijeenkomst
Purple Polar Bear

Purple Polar Bear -

Locatie: Maarssen, Proostwetering
Annick van Arkel, rol: Deelnemer

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Jacco Holierhoek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Bart Wijnen, rol: Deelnemer
Arnold van der Bie, rol: Deelnemer bijeenkomst
Sefanja Severin, rol: Deelnemer
Deborah Hermans, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer bijeenkomst
Henri van de Zande, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Han de Wit, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tauw bv -

Locatie: Utrecht, Australiëlaan 5
Henriette Keijzer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Hester Bijen, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Huub Altena, rol: Deelnemer bijeenkomst
Samen zonder schade
O703
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Iedereen die werkzaam is in de ondiepe ondergrond kent het fenomeen: de kabels en leidingen liggen nooit waar je ze verwacht! Iedereen heeft er last van en iedereen maakt onnodige kosten. We zien dat het huidige systeem van wetten, boetes en doorschuiven van risico’s en verantwoordelijkheden onvoldoende effectief is en willen dit onderwerp vanuit een positieve insteek benaderen, door middel van stimuleren in plaats van straffen.

Onderzoek
Er is in samenwerking met het KLO een serious game ontwikkeld die een gedragspsycholoog in staat stelde om het gedrag van de deelnemers te analyseren.

Resultaat
Het doel van het project “Samen zonder schade” is om de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’. Samen met de betrokken gedragswetenschapper wordt een plan gemaakt om alle organisaties die bezig zijn met het verminderen van graafschade, bij elkaar te brengen. Het doel is een plan te maken waarbij elke organisatie vanuit haar eigen invalshoek een steentje bijdraagt, zodat het werk elkaar aanvult en het lukt om de graafschades écht naar beneden te krijgen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Bijeenkomsten

24-03-2022 - Lunchlezing project Samen zonder schade
Tijdens deze digitale lunchlezing wordt u van 12.00 tot 13.00 uur bijgepraat over het rapport van het project Samen zonder schade. Aanmelden kan door een mail te sturen naar manon.bouwer@cob.n
24-03-2022 - Lunchlezing project Samen zonder schade
Tijdens deze digitale lunchlezing wordt u van 12.00 tot 13.00 uur bijgepraat over het rapport van het project Samen zonder schade. Aanmelden kan door een mail te sturen naar manon.bouwer@cob.n

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

A. Hak Electron B.V.

A. Hak Electron B.V. -

Locatie: Tricht, Steenoven 2-6
Ronny Sassen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ronny Sassen, rol: Lid projectteam
Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V.

Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. -

Locatie: Moordrecht, Derde Tochtweg 9b
Marijn Maaijen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Frank van Bree, rol: Deelnemer
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Bob Zijderveld, rol: Lid projectteam
APK Group Rasenberg Kabels en Leidingen

APK Group Rasenberg Kabels en Leidingen -

Locatie: Dongen, De Schacht 11
Dirk Wernsen, rol: Deelnemer bijeenkomst
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Willem Bastiaan, rol: Deelnemer bijeenkomst
Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Adviseur

Bouw op Recht -

Locatie: Zoetermeer, Malta 18
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid projectteam

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst
CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V.

CIAG Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. -

Locatie: Gorinchem, Avelingen-West 3
Nik van Giessen, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Lid projectteam

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Deelnemer

CUMELA Nederland -

Locatie: Nijkerk, Nijverheidsstraat 13
Herman Arissen, rol: Deelnemer
Damsteegt waterwerken

Damsteegt waterwerken -

Locatie: Meerkerk, Duurzaamheidsring 320
Hans de Wit, rol: Deelnemer bijeenkomst
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Klaas Sipma, rol: Deelnemer
David Brandhorst, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vincent Hoogstad, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Deelnemer
Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivierweg 111
Alexander Regeer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Henk Hogenbirk, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer bijeenkomst

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Fuat Akdeniz, rol: Deelnemer
Caroline Groot, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Kees Sluiter, rol: Deelnemer bijeenkomst
Hans Gaarman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nick Oosterwechel, rol: Deelnemer bijeenkomst
Sonja Sanders, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter Hendriks, rol: Deelnemer bijeenkomst

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Marianne van Aacken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marcel Kluter, rol: Deelnemer
Royal FloraHolland Naaldwijk

Royal FloraHolland Naaldwijk -

Locatie: Naaldwijk, Postbus 220
Wim Bekink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Rory Monster, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jaco Deelen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marcel Steinz, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jan Koopman, rol: Deelnemer
Van der Flier grondzuigen BV

Van der Flier grondzuigen BV -

Locatie: Winschoten, AJ Romijnweg 23
Harm Slooff, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eric Jansen, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer
Samen zonder schade, fase 2
KA2-05
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het onderzoeksproject ‘Samen zonder schade’ dat in 2022 is opgeleverd, is gericht op een verandering in cultuur en werkwijze in de ondiepe ondergrond om graafschade te voorkomen. Nu is het zaak om invulling te geven aan een of meer van de voorgestelde interventies.

Onderzoek
Aan de hand van de getrokken conclusies gaan we met de beslissers van de organisaties die op dit onderwerp actief zijn kijken hoe we de aanbevelingen uit het rapport kunnen oppakken.

Resultaat
De interventies zijn gericht op gedragsverandering in de graafketen: het doel is om de graafschadecijfers nu écht te laten dalen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen
Stimuleringsmodel voor samenwerking
KA4-03
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Partijen zoeken meer en meer de samenwerking en stemmen projecten op elkaar af. Dit zijn nu vooral ‘eilandjes’ van lokale (soms regionale) samenwerkingsinitiatieven. Er is behoefte aan uniformering en olievlekwerking, waardoor afstemmingsvormen zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren en voor alle regio’s beschikbaar worden, maar waarbij tegelijkertijd aandacht wordt geschonken aan de specifieke behoeften van en omstandigheden in een concreet samenwerkingsgebied.

Onderzoek
Enerzijds gaat het project in de praktijk bewezen oplossingen ten aanzien van integraal afstemmen in kaart brengen en openbaar toegankelijk maken. Daarnaast worden bij het analyseren en categoriseren van afstemmingsvormen algemene lessen en bouwstenen geformuleerd.

Resultaat
Het doel is een routekaart of handleiding te bieden voor het samenwerkingsproces, aangevuld met een bibliotheek met prototypen van bestaande oplossingen en instrumenten.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
John Ottevanger, rol: Lid kernteam
City Deal Openbare Ruimte

City Deal Openbare Ruimte -

Locatie: ,
Almer de Jong, rol: Lid klankbordgroep

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid klankbordgroep
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Mark Janssen Lok, rol: Lid kernteam
Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
Almer de Jong, rol: Lid kernteam

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Lid kernteam

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Bart Wijnen, rol: Lid kernteam

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Alice Vogel, rol: Lid kernteam
Alice Vogel, rol: Lid klankbordgroep

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Sjoerd Loeffen, rol: Projectleider
Robbert Ephraïm, rol: Coordinator
Louis van der Hoeven, rol: Lid kernteam
Henri van de Zande, rol: Lid kernteam

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Evelijn Martinius, rol: Inhoudelijk Expert
V.o.m. - Biomimicry
O707-7
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Onder leiding van biomimicrydeskundigen wil het team oplossingen uit de natuur verzamelen die ingezet kunnen worden voor het anders inrichten van de ondergrond.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Haarlem Afdeling Milieu -

Locatie: Haarlem, Zijlvest 39
Erik Jan Kok, rol: Deelnemer
Maurice Kass, rol: Deelnemer

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Hanneke Bootsma, rol: Deelnemer

Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer
Pipeline Control

Pipeline Control -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Marcel Verschuur, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Teamleider
Renske ter Horst, rol: Teamleider
Individuele deelnemers
Amke Koek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Bouw eigenwijks
O707-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team gaat uit van zelfvoorzienende wijken en buurten; ze streven naar efficiënt beslag op de ondergrond door een grote mate van onafhankelijkheid. Het team wil bouwstenen definiëren om te komen tot clusters met een woon- en/of werk-functie die zelfvoorzienend zijn in het lokaal opwekken/winnen van energie, geschikt voor bestaande en nieuwbouwsituaties, met het doel dat deze concepten voor heel Nederland toepasbaar zijn.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Ruud IJtsma, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau

Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau -

Locatie: Maassluis, Weverskade 110
Karel Ossewaarde, rol: Deelnemer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Teamleider

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Harry op 't Ende, rol: Deelnemer
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. -

Locatie: Delft, Elektronicaweg 2
Henk-Jan Mebius, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer
Turner & Townsend Rembrandt Tower

Turner & Townsend Rembrandt Tower -

Locatie: Amsterdam, Amstelplein 1
Frank van Rooden, rol: Deelnemer
Vos de Boer & Partners

Vos de Boer & Partners -

Locatie: Rotterdam, Westplein 11
Sierd van der Hoek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Denk anders, denk dieper
O707-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team wil een nieuwe ondergrondse hoofdinfrastructuur maken op een diepte waarmee ruime afstand gehouden wordt tot de paalpunten van funderingen, waar nog voldoende ruimte is om te manoeuvreren. Aansluitingen met de bestaande en nieuwe infrastructuur onder het maaiveld worden gerealiseerd via stijgpunten. Zo ontstaat een netwerk van horizontale leidingen met schachten.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Nooijen, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Individuele deelnemers
Rosella Krot, rol: Deelnemer
Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V.

Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V. -

Locatie: Woerden, Ampèreweg 17
John Henzen, rol: Teamleider
John van Leeuwen, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Mark van den Putte, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Tim Roevens, rol: Deelnemer

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Gerard Koopman, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
V.o.m. - Ontwerpen via algoritmen
O707-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Met de inzet van algoritmen wil dit team de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbinden. Algoritmes kunnen de verschillende ontwikkelingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmes ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Teamleider
V.o.m. - Project Aorta
O707-6
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Het doel is maatschappelijke vraagstukken zoals stabiliteit van kades en bruggen, klimaatadaptatie, energietransitie en luchtkwaliteit aan de positie van kabels en leidingen in de ondergrond te koppelen.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Andre Opdam, rol: Teamleider

Aveco de Bondt bv -

Locatie: Amstelveen, Gondel 1
Richard Molemaker, rol: Deelnemer
BOVON

BOVON -

Locatie: Heiloo,
Martin Schonfeld, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer
Orka Advies

Orka Advies -

Locatie: Amsterdam, Frambozenstraat 21
Tim Arp, rol: Deelnemer
Rene Nelissen, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
Hashi Nur, rol: Deelnemer
V.o.m. - VKLS
O707-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
De huidige norm NEN 7171 voor het aanleggen van kabels en leidingen beschrijft het horizontaal naast elkaar leggen van de verschillende netwerken met bijbehorende dekking. Door kabels en leidingen conform de nieuwe norm NEN 071 verticaal onder elkaar te leggen, kan het ruimtegebruik tot wel tachtig procent worden beperkt.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder -

Locatie: Nieuw Vennep, Schillingweg 10
Ferry Bisschop, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Narin Toguc, rol: Deelnemer
Angela Puts, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Pieter van Leeuwen, rol: Teamleider

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer
Liander - VMK - V&M

Liander - VMK - V&M -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Rob Roelfs, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer

NPK Design -

Locatie: Leiden, Meelfabriekplein 2F
Marcel Vroom, rol: Deelnemer
SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling -

Locatie: Leiden, Duke Ellingtonstraat 64
John Kranenburg, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wienand Jongen, rol: Deelnemer
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Dave Verschuren, rol: Deelnemer
Verduurzaming van de K&L branche
KA3-02
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Ook de kabels- en leidingenbranche wil en kan een bijdrage leveren aan de huidige verduurzamingsslag. Netwerkbedrijven zijn niet altijd volledig op de hoogte van beschikbare oplossingen in de markt (zowel oplossingen van kabelproducenten als aannemers) en omgekeerd is de markt niet volledig op de hoogte van de doelstellingen en de behoeften van netwerkbedrijven. Er is vraag naar een menukaart van duurzaamheidsmaatregelen die betrekking hebben op klimaat, circulariteit en biodiversiteit.

Onderzoek
Het is bedoeling om bij de totstandkoming van de catalogus nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met bestaande coalities, zoals de Blauwe Netten en de Groene Netten, en organisaties zoals MVO Nederland.

Resultaat
De maatregelencatalogus moet inspiratie bieden, samenwerking tussen stakeholders faciliteren, de markt uitdagen in beweging te komen en gewenste ontwikkelingen identificeren en versnellen.

Vakgebieden
Kabels en leidingen

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Initiatiefnemer

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Nicole Poort, rol: Projectleider

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Berend Doedens, rol: Lid expertteam

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Coordinator

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Rik Brookman, rol: Lid expertteam
Vervolg Common ground ondergrondse infra
O701
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
In de eerste fase is een kennisanalyse opgeleverd. Op basis hiervan wordt in de tweede fase een werkprogramma met concrete onderzoeksprojecten opgezet.

Bijeenkomsten

18-09-2019 - 2e overleg vervolg Common ground

18-09-2019 - 2e overleg vervolg Common ground

18-07-2019 - 1e bijeenkomst vervolg Common ground

18-07-2019 - 1e bijeenkomst vervolg Common ground


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid kernteam
Gijsbert Schuur, rol: Lid kernteam
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Lid kernteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Lid kernteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Ted Slump, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Wouter Ram, rol: Coordinator

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Lid kernteam

Slimme oplossing voor kabels en leidingen in Scheveningse boulevard

Geslepen schelpenasfalt en basalt-lavastenen ingebed in beton. Die sieren grote delen van de nieuwe boulevard in Scheveningen. De fraaie, kostbare en moeilijk te herstellen bestrating slijp je niet zomaar door om een kapotte kabel of leiding te repareren of te vervangen. Daarom is gekozen voor een uitgekiend systeem met mantelbuizen en leidingputten. Zo zijn alle kabels en leidingen voor de strandpaviljoens en kiosken bereikbaar en vervangbaar.

“Met de werkzaamheden aan de boulevard zijn we in 2009 begonnen”, vertelt Leo den Dulk van het Ingenieursbureau Den Haag. “Een aantal jaren eerder was gebleken dat de Scheveningse kust moest worden versterkt om te voldoen aan de veiligheidsnormen. De gemeente Den Haag wilde niet alleen een veilige kust, maar ook een boulevard die esthetisch aantrekkelijk is. Dat heeft geleid tot een gecombineerd project. Het hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat hebben de waterkering versterkt en de gemeente heeft de herinrichting op zich genomen. Het project kende dus drie opdrachtgevers, waarbij het Ingenieursbureau Den Haag een sleutelrol speelde.”

Flaneren

Den Dulk vervolgt: “Voor het vergroten van de veiligheid is een nieuwe zeedijk gebouwd en is het strand met suppleties verbreed en opgehoogd. Op deze manier kon de hoogte van de dijk zelf beperkt blijven. Het mooie is dat de dijk volledig is weggewerkt in de nieuwe boulevard, die is ontworpen door de Spaanse architect De Solà Morales. De boulevard is aan de zeezijde tegen de dijk aangebouwd en ziet er totaal anders uit dan de oude. Zo is de nieuwe boulevard niet langer recht, maar volgt hij het golvende verloop van de oude duinen en heeft hij een aantal hoogteverschillen die auto’s, fietsers en voetgangers van elkaar scheiden. Verder is er nu veel meer ruimte voor voetgangers. Bij de oude boulevard was circa zeventig procent van de ruimte gereserveerd voor het autoverkeer en fietsers; nu is bijna tachtig procent voor voetgangers die daar heerlijk kunnen flaneren.”

“Een ander verschil is de inrichting van de boulevard en het strand. Voorheen stonden overal op de boulevard aansluitkasten voor de paviljoens die her en der op het strand neergezet werden. De Solà Morales wilde dat niet en heeft een ontwerp gemaakt waarbij er naast vijf zogeheten landmarks en vijf kiosken niets op de boulevard staat. Verder is hij in zijn ontwerp uitgegaan van vijf clusters met paviljoens nabij de landmarks en heeft hij gekozen voor mooie materialen voor de bestrating. Zo zijn grote delen van de boulevard verhard met geslepen schelpenasfalt en basalt-lavastenen die zijn ingebed in beton. Kostbare en lastig te herstellen bestrating die je niet opengooit als er problemen met kabels of leidingen zijn.”

Gebundelde oplossing

“Vanaf het moment dat we wisten dat deze verhardingen er zouden komen, zijn we intensief gaan overleggen met alle kabel- en leidingenbeheerders”, zegt Richard van Toorenburg van adviesbureau J. van Toorenburg. “Al vrij snel hebben we aangestuurd op een gebundelde oplossing met mantelbuis-putconstructies. Uiteindelijk hebben alle beheerders hiermee ingestemd, maar het was een moeizaam proces om dat voor elkaar te krijgen. Zo wil een beheerder van een gasleiding bijvoorbeeld niet dat er vlakbij zijn leiding een elektriciteitskabel komt te liggen en zo heeft iedereen zijn wensen.”

“Toen de kogel door de kerk was, zijn we bij alle gebruikers langsgegaan om te inventariseren welke aansluitingen ze allemaal wilden hebben. Vervolgens konden we de capaciteit van de hoofdnetten bepalen en starten met de ontwerpen van de leidingtracés en onderhoudsputten. We zijn uitgegaan van negen putten en gelaste HDPE mantelbuizen als bescherming voor alle kabels en leidingen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ruimte is voor uitbreiding hebben we ook een aantal reserve mantelbuizen aangebracht op het hoofdtracé. Deze zijn ruim twee kilometer lang en liggen onder de dichte verharding. De combinatie van onderhoudsputten met daartussen mantelbuizen biedt de mogelijkheid van vervanging. Mocht er namelijk ooit een kabel of leiding kapot gaan, dan kun je de betreffende kabel of leiding uit de mantelbuis tussen twee putten trekken en een nieuwe terugplaatsen.”

De toegepaste onderhoudsputten zijn ongeveer 7,5 meter lang en 2,5 meter breed en hoog. Ze zijn op verzoek van de architect uitgevoerd in cortenstaal en hebben twee zware toegangsdeksels, die goed zijn in te passen in de bestrating. In de putten takken de kabels en leidingen van het centrale tracé af naar de verschillende gebruikers op de boulevard en naar de aansluitboxen voor de strandpaviljoens die onder het strand zitten. Alle verbruiksmeters zijn ondergebracht in de kiosken op de boulevard.

(Foto: J. van Toorenburg)

Strenge eisen

“Het ontwerpen van de onderhoudsputten was een hele uitdaging”, vult Nico Buijs van Boeg BV Constructiewerken aan. “In de eerste plaats doordat ze bijvoorbeeld verschillende groottes hebben, en het aantal doorvoeren voor de kabels en leidingen varieert. Vaak hebben we ook nog vlak voor de plaatsing wijzigingen moeten doorvoeren. Daarnaast hadden we bij het ontwerpen te maken met de strenge eisen die het hoogheemraadschap van Delfland als waterkeringbeheerder stelt aan alle objecten in en op de boulevard. De zeedijk moet een megastorm kunnen weerstaan die statistisch eens in de tienduizend jaar voorkomt. Bij zo’n storm zal een stuk strand wegslaan en zal ook de boulevard kapotgaan. Om te voorkomen dat brokstukken van de boulevard in dat geval de zeedijk beschadigen, mogen objecten in en op de boulevard niet zwaarder zijn dan zevenhonderd kilo. En als ze wel zwaarder zijn, moeten ze bij de storm uiteenvallen in stukken van maximaal zevenhonderd kilo. Om daarvoor te zorgen – de grootste put weegt circa 4.300 kilo – hebben we sommige lasnaden zo gemaakt dat ze het begeven bij grote belastingen.”

Strakke planning

Volgens Toorenburg was verreweg de grootste uitdaging de strakke planning: “Met de aanleg van alle kabels en leidingen moesten wij voor de hoofdaannemer uit werken. De boulevard is in vier delen gerealiseerd. Voordat de hoofdaannemer aan een deel begon, hadden wij gemiddeld vier weken om alle mantelbuizen en putten voor dat deel aan te brengen. Tijdens de bouw van de boulevard brachten we vervolgens alle leidingen en kabels van de nutsbeheerders aan. Vaak deden we dat ’s avonds om de hoofdaannemer niet in de weg te zitten. Na afronding van een boulevarddeel en voordat met een nieuw deel werd begonnen, maakten we alle aansluitingen van de paviljoens. Om al deze werkzaamheden te realiseren hebben we in die perioden van vier weken zeven dagen per week tien uur per dag gewerkt. Verder hebben Den Dulk en ik veel toezicht gehouden op alle werkzaamheden en gezorgd dat we altijd bereikbaar waren. Daardoor konden we snel handelen als er zich problemen voordeden. En omdat we een goed team waren met de juiste mensen op de juiste plaats, hebben we alle problemen steeds het hoofd kunnen bieden en alles volgens planning kunnen opleveren.”

Arnhem, Ondergronds afvaltransport

Arnhem is na Almere de tweede Nederlandse stad met een ondergronds afvaltransportsysteem (OAT). De uitvoering van het masterplan Arnhem Centraal, dat was gericht op een grondige herstructurering van het Arnhemse stationsgebied, is benut voor het aanleggen van dit systeem.

(Foto: Jorrit Lousberg)

Het OAT in Arnhem bestaat globaal uit drie onderdelen: inwerppunten met openingen voor twee verschillende afvalfracties (restafval, en papier en karton), een eindstation met een centrale afzuiginstallatie en een ondergronds netwerk van stalen buizen voor het transport van het afval vanaf de inwerppunten naar het eindstation bij de Zypse Poort.

Het netwerk is opgedeeld in verschillende secties die afzonderlijk in- en uitgeschakeld kunnen worden. De buizen hebben een diameter van vijftig centimeter en zijn in totaal circa 1,2 kilometer lang. Ze lopen voor een deel, samen met andere ondergrondse kabels en leidingen, door een apart aangelegde kabel-en-leidingentunnel.

Werking

Afval dat bij een inwerppunt wordt aangeboden, wordt tijdelijk in een buffer onder dit punt opgeslagen. Is deze buffer vol, dan start de centrale ‘stofzuiger’ automatisch op. Als de luchtsnelheid in het betreffende deel van het netwerk hoog genoeg is – circa 70 kilometer per uur – openen kleppen aan de onderzijde van de buffer en valt het afval in de afvoerbuis. Via deze buis wordt het vervolgens afgezogen naar het eindstation, waar het per afvalsoort wordt verzameld in een perscontainer. Als een container bijna vol is, krijgt het afvalverwerkingsbedrijf een oproep om hem af te voeren.

Een belangrijk voordeel van het systeem is dat gebruikers afval 24 uur per dag kunnen aanbieden en de inwerppunten nooit vol zitten. Dat vermindert de kans op zwerfvuil. Daarnaast zorgt het systeem ervoor dat in het drukke gebied rondom het
station geen vuilniswagens hoeven te rijden.

Het eerste deel van het OAT is in 2006 in gebruik genomen. Toen waren alleen de kantoorpanden Park- en Rijntoren aangesloten. Inmiddels is het systeem fors uitgebreid en wordt ook het afval van andere kantoorpanden, circa 150
appartementen, de Pathé-bioscoop, een vestiging van McDonald’s en van de nieuwe OV-terminal en fietsenstalling via het OAT afgevoerd. De hoge deelnamegraad heeft de gemeente Arnhem bereikt door alle bedrijven en projectontwikkelaars in het stationsgebied te verplichten hun panden op het OAT aan te sluiten. Per jaar wordt er circa 500 ton afval ondergronds afgevoerd.

Optimalisatie

In 2015 heeft CentralNed het Arnhemse systeem geoptimaliseerd. De motoren die de afzuiging aandrijven, zijn voorzien van frequentieregelaars. Dat maakt het mogelijk om het ingeschakelde vermogen nauwkeurig af te stemmen op de gewenste zuigkracht. Verder is de starttechniek verbeterd. Deze maatregelen zorgen voor een energiebesparing van ongeveer vijfendertig procent.

Tijd voor actie

“Havenbedrijf Rotterdam heeft optimalisering van doorvoermogelijkheden en kansen voor bedrijvigheid hoog in het vaandel staan. Daarom wordt de komende jaren ingezet op het zo efficiënt mogelijk benutten van de nog schaars aanwezige besteedbare ruimte. Dit geeft een dynamiek waarbij aspecten zoals inventiviteit, samenwerking en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.

Van 2010 tot 2012 was ik voor Havenbedrijf Rotterdam werkzaam in het Midden-Oosten bij Port of Sohar in Oman. De ontwikkel- en opstartfase waarin deze nieuwe haven zich bevond en de zee aan ruimte in de woestijn, zorgden ervoor dat er weinig belemmeringen waren om infrastructuur te ontwikkelen. In een bestaande haven zoals Rotterdam is die luxe er niet. Er is beperkte fysieke ruimte voor nieuwe infrastructuur, waardoor complexe technische en operationele interacties ontstaan.

Sinds oktober 2013 geef ik leiding aan de nieuwe afdeling engineering, die onder andere verantwoordelijk is voor de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van boven- en ondergrondse infrastructurele werken. Deze afdeling is opgezet om technische kennis en ervaring van onze eigen mensen te waarborgen en de nieuwste kennis in huis te halen. Door inzet van nieuwe oplossingstechnieken en het initiëren en begeleiden van verregaande samenwerking waarin iedereen elkaars belangen probeert te begrijpen, zoeken we binnen projecten naar integrale oplossingen. De wil om er samen uit te komen, de toevoeging van frisse blikken en vroegtijdig samenwerken, zorgen voor een uitkomst die meer is dan de som der delen. Cliché, maar waar.

Deelname aan kennisplatforms zoals het COB dagen uit tot nieuwe ideeën die waarde creëren, en zorgt voor wederzijdse vooruitgang. Vanuit verschillende oogpunten en werkvelden wordt hier nagedacht over nieuwe kansen. Kruisbestuiving en over de grenzen van je eigen werkveld heen kijken, leveren mogelijkheden voor integrale oplossingen voor bestaande problemen en voorkomt toekomstige problemen.

Eén ding is zeker, op dit moment is veel onzeker en verandert de wereld snel. Je positie versterken is alleen mogelijk als je met onzekerheid durft om te gaan en adaptief blijft, zodat je de veranderingen voor jou kan laten werken. Alleen door op vele fronten samen te werken en zelf bij te dragen aan nieuwe kennis, kansen en mogelijkheden kun je blijven groeien.”

Egbert van der Wal werkt sinds 2008 voor het Havenbedrijf Rotterdam en is sinds kort manager engineering van de nieuw opgezette projectengineering afdeling. Egbert is hiervoor betrokken bij COB, SBRCURnet en samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen. Ook is hij bestuurslid van PIANC Nederland.

(Foto: Vincent Basler)

Overijssel: ondergrond vergroot je ruimte

Overijssel is een provincie met heel gevarieerde landschappen. Ook ondergronds is er veel veelzijdigheid. De provincie maakte een inspirerende folder over het scala aan mogelijkheden dat de ondergrond biedt.

Voor de folder is gekeken naar alle kwaliteiten en functies vanaf maaiveld tot in de diepe ondergrond; van aardkundige waarden tot en met zoutwinning. Naast functies als levering van grondstoffen vervult de ondergrond ook natuurlijke functies, zoals filtering en berging van grondwater. In totaal kunnen er wel zo’n dertig verschillende functies worden onderscheiden, die vaak ook interacties hebben.

Niet alle ondergrondse en bovengrondse functies zijn naast of boven elkaar mogelijk. Daarbij spelen het schaalniveau en de effecten van ingrepen in de ondergrond op de lange termijn ook een rol. Er moeten dan ook steeds vaker afwegingen worden gemaakt. Hiervoor vormt de provinciale omgevingsvisie, waar de Visie op de Ondergrond integraal onderdeel van is, de basis. De centrale ambitie is om balans te vinden tussen gebruik en bescherming van de ondergrond, waarbij soms ook herstel nodig is. Daarnaast wordt bij maatschappelijke opgaven gekeken naar de rol die de ondergrond daarbij kan spelen.

Bij het zoeken naar oplossingen en het maken van afwegingen wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met de bovengrondse ontwikkelingen. Er wordt gewerkt vanuit een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat de ondergrond direct wordt meegenomen in gebiedsprocessen en dat de kansen en beperkingen van de ondergrond in beeld worden gebracht. De folder laat dit zien: in een dwarsdoorsnede van Overijssel zijn de projecten weergegven waarbij de ondergrond een bijdrage levert.

>> Lees het interview met Jaya Sicco Smit, die als beleidsontwikkelaar ondergrond van de provincie Overijssel betrokken was bij de realisatie van de folder

De kracht van de ondergrond

“The world is not a solid continent of facts sprinkled by a few lakes of uncertainties, but a vast ocean of uncertainties speckled by a few islands of calibrated and stabilized forms.” Dit citaat van de Franse filosoof Bruno Latour vat de ondergrondse infrastructuursector goed samen. De ondergrond is een gebied met veel onzekerheden, dat gecoördineerd moet worden door stabiele factoren boven de grond, zoals de organisaties die betrokken zijn in ondergrondse infrastructuurprojecten. Maar hoe werken deze organisaties samen en hoe kunnen zij nog beter met elkaar samenwerken? In dit afstudeeronderzoek is er gekeken naar de besturing van inter-organisationele projecten, waarbij er drie thema’s naar voren komen.

Volgens Lerner (2011) zal in het jaar 2050 zeventig procent van de wereldpopulatie in een stedelijke omgeving wonen. Door deze trend zijn er de afgelopen jaren ongelofelijk veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de ondergrond, om zo in te spelen op deze groei. We kunnen niet ontkennen dat de ruimte in de ondergrond steeds schaarser wordt en dit druk oplevert voor de betrokken partijen zoals netbeheerders, aannemers en gemeentes.

Binnen ondergrondse infrastructuurprojecten garanderen de verordeningen, voorschriften en overlegprocedures niet dat de samenwerking tussen de vele organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het beheer van kabels en leidingen soepel verloopt. De aard van dit soort projecten is namelijk vaak complex en vereist een buitengewone mate van structuur, samenwerking en governance. Dit soort projecten, waar meerdere organisaties bij zijn betrokken voor een bepaalde tijdsperiode, vallen onder de noemer inter-organisationele projecten. De tijdelijkheid en onzekerheden binnen zo’n project brengen nog weleens uitdagingen met zich mee. Voor mijn afstuderen aan de opleiding Culture, Organization & Management aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar de besturing van interorganisationele projecten in de ondergrondse infrastructuursector.

Handvaten
Om dit vraagstuk af te bakenen, is er een praktijkproject onderzocht dat voldoet aan bepaalde criteria. Zo moest het project zich in een stedelijke omgeving bevinden en in de voorbereidende fase. Uiteraard moesten hier meerdere partijen bij betrokken zijn, om zo de samenwerking hiervan te onderzoeken. Uiteindelijk is hier gekozen voor de Ombouw Amstelveenlijn. Kwalitatieve interviews zijn afgenomen met betrokken organisaties, van netbeheerder tot aannemer, om de achterliggende verhalen naar voren te krijgen. Er komen geen technische oplossingen aan bod. Uit het onderzoek is gebleken dat er drie thema’s zijn te onderscheiden in de ondergrondse infrastructuursector:

  • Conflicterende belangen in de ondergrond.
  • De tijdelijkheid van het project.
  • Het coördineren van onzekerheden.

Nu mogen dit misschien voor de hand liggende thema’s zijn, maar waarom zijn er dan nog altijd problemen in dit soort projecten als het hierom gaat? Dit heeft veelal te maken met de mindset en de verschillende bedrijfsculturen binnen de sector. Door deze drie thema’s als handvaten te gebruiken in projecten kan er meerwaarde worden gecreëerd. Hier zal actiever op moeten worden gestuurd, vooral door de opdrachtgever en gemeentes.

Tussen de Zuidas en Amstelveen-Zuid wordt de bestaande Amstelveenlijn omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding die aansluit op het bestaande tram- en metronet van Amsterdam en op het spoorwegnet. (Beeld: impressie halte Kronenburg, uit het beeldkwaliteitsplan door POSAD)

Een proactieve rol in de coördinatie van processen in de beginfase van een project is cruciaal, waarbij de laagst maatschappelijke kosten een gemeenschappelijk doel moet worden binnen het project. Door de korte- en langetermijnplannen van de betrokken organisaties met elkaar te bespreken, kan dit resulteren in zowel sociale als financiële waarde. De conflicterende belangen zullen vroegtijdig moeten worden besproken om zo genoeg tijd te hebben deze om te vormen naar gemeenschappelijke belangen. De gemeente zal hier een grotere rol in moeten spelen door samen met de netbeheerders te zoeken naar allianties. Hierdoor zal omgevingsmanagement de schakel zijn tussen enerzijds de technische oplossingen en anderzijds het streven naar de laagst maatschappelijke kosten. Voldoende kennis zal aanwezig moeten zijn over het betreffende gebied en de kabels en leidingen om zo onvoorziene situaties te voorkomen. Ten slotte zullen deze uitgangspunten over het gehele proces duidelijk gecommuniceerd moeten worden, ook naar de aannemer.

“De gemeente zal een grotere rol moeten spelen door samen met de netbeheerders te zoeken naar allianties.”

Al met al blijft de wereld van de ondergrondse infrastructuursector een technische wereld, wat soms ook een antwoord kan zijn op de vraag waarom er nog steeds onoplosbare problemen optreden in dit soort type projecten. Echter levert onderzoek naar de besturing van inter-organisationele projecten ons meer op over de complexiteit van onzekerheden en tijdelijkheid, aangezien deze sector ingewikkeld van karakter is met de verschillende (tegenstrijdige) belangen van de betrokken organisaties. Het biedt ons een geweldige kans om meer interessante inzichten bij te dragen aan de bouwsector en dit stap voor stap te verbeteren. Het COB is op dit moment dan ook bezig met een onderzoek naar grote en complexe infrastructuurprojecten en ook vanuit de VU zal er de komende jaren meer onderzoek worden gedaan naar de ondergrondse infrastructuursector.

Ik zou ervoor willen pleiten dat verandering bij jezelf begint, dus ook bij uw organisatie. Door met een open mindset te beginnen aan een project en zo meer de samenwerking op te zoeken met de concullega’s. Aan het einde van de rit, of tunnel in dit geval, moeten we het toch met z’n allen doen.

Links Arjen van Wijngaarden, rechts Jan Gooijer. (Foto: Vincent Basler)

Drinkwaterbedrijf Vitens brengt in zijn waterleidingnet grote aantallen sensoren aan die onder andere de druk, stroomsnelheid en waterkwaliteit continu meten. Slimme analyse van deze enorme stroom aan meetgegevens verschaft het bedrijf meer inzicht en controle. Een gesprek met Jan Gooijer van Vitens en Arjen van Wijngaarden van Anchormen.

“Sensoren in ons drinkwaternet zijn niet nieuw”, vertelt Gooijer. “We gebruiken ze sinds 2012, maar tot voor kort was het aantal sensoren gering. Bovendien deden we relatief weinig met de meetgegevens. Een paar jaar geleden bedachten we dat we waarschijnlijk veel meer informatie uit de data zouden kunnen halen dan we tot dan toe deden. Daarom hebben we eind 2015 via LinkedIn een soort wedstrijd uitgeschreven, een open data challenge. Voor deze wedstrijd hebben we vijf gigabyte aan gegevens beschikbaar gesteld, waarna we data-analisten hebben gevraagd ons te laten zien welke kansen die gegevens van onze druk-, flow-, waterniveau- en waterkwaliteitssensoren bieden om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Circa dertig partijen hebben onze data geanalyseerd en hun ideeën ingezonden. De inzending van de data-analisten van Anchormen sprak ons het meest aan.”

Patronen herkennen

“Voor de challenge hebben we krachtige en geavanceerde data-technieken ingezet om patronen in de complexe dataset te herkennen”, zegt Van Wijngaarden. “Op basis van onze analyses zagen we bijvoorbeeld heel duidelijk een dag- en weekpatroon. Tegelijkertijd wisten we niet echt wat we zagen, omdat je daarvoor inhoudelijke kennis nodig hebt van onder andere het drinkwaterdistributieproces en de processen die tot veranderingen van de watersamenstelling leiden. Dit laat zien dat je voor een zinvolle analyse van big data altijd zowel datawetenschappers als inhoudelijke specialisten nodig hebt. Alleen dan kun je je bedrijfsvoering echt verbeteren. Door onze analyse te combineren met de inhoudelijke kennis binnen Vitens konden we bijvoorbeeld aantonen dat een afsluiter dichtstond, terwijl hij open leek te staan.”

De datawetenschappers die Vitens ondersteunen bij het analyseren en slim inzetten van data komen onder meer uit het High Potential Program van Anchormen. (Foto: YouTube/Anchormen)
>> Lees meer

Proefprojecten

Gooijer: “De inzending van Anchormen bevestigde ons vermoeden dat we onze bedrijfsvoering konden verbeteren door slim gebruik te maken van big data. Daarom hebben we dit bedrijf gevraagd om samen met ons proefprojecten uit te voeren om de mogelijkheden in beeld te krijgen. Als eerste hebben we een proef gedaan rond Leeuwarden, waar we al relatief veel sensoren in het drinkwaternet hadden aangebracht. Bij deze proef hebben we gekeken naar de watersamenstelling. Als Vitens dachten we dat deze heel constant was, maar de data-analyse liet zien dat de samenstelling behoorlijk varieert. Die variatie wordt onder meer veroorzaakt doordat we het Friese drinkwaternet voeden vanuit vijf verschillende drinkwaterproductiebedrijven. Elk bedrijf produceert water met een specifieke samenstelling. Met de waterkwaliteitssensoren kunnen we het water van ieder productiebedrijf afzonderlijk detecteren. Door deze kwaliteitsgegevens te combineren met gegevens over de stroomsnelheid in het leidingnetwerk, kunnen we ook zien hoe het water zich door het netwerk beweegt. En dat blijkt vaak anders te gaan dan we dachten. Zo viel op dat het drinkwater niet altijd de kortste route volgt van bron naar afnemer. Daardoor verblijft het water langer in het netwerk en kan er ongewenste biologische activiteit optreden die uiteindelijk tot bruin water kan leiden. Nu we dat weten, kunnen we bepaalde afsluiters dichtzetten om ervoor te zorgen dat water de snelste route volgt en zo kort mogelijk in het netwerk zit. Ook kunnen we het transport optimaliseren, zodat we ons bestaande netwerk efficiënter gebruiken.”

‘Als Vitens dachten we dat de watersamenstelling heel constant was, maar de data-analyse liet zien dat de samenstelling behoorlijk varieert.’

“Doordat we de watersamenstelling in ons netwerk nu continu kunnen volgen, dienen zich nieuwe kansen aan”, aldus Gooijer. “We kunnen afnemers bijvoorbeeld vooraf waarschuwen als de waterkwaliteit tijdelijk iets minder is. Ook kunnen we onze zakelijke klanten een vaste waterkwaliteit gaan garanderen. Zuivelfabrieken stellen bijvoorbeeld hoge eisen aan de hardheid van het water. Als we straks zien dat er een pakketje water met een andere hardheid richting een zuivelfabriek gaat, kunnen we de betreffende leiding even afsluiten en het water naar afnemers voeren die minder last hebben van variaties in kwaliteit.”

Lekdetectie

“Een ander proefproject betrof lekdetectie. Door de meetgegevens van druksensoren continu te monitoren, kunnen we grote lekken – waarbij per uur meer dan vijftien duizend liter water weglekt – snel signaleren. Voor kleinere lekken hebben we ook een detectiemethode gevonden. Daarvoor kijken we per balansgebied – bijvoorbeeld een wijk met vijfhonderd woningen – naar het waterverbruik tussen twee en drie uur ‘s nachts. Het verbruik is dan laag en heel constant. Als je dit nachtverbruik langere tijd volgt en ziet dat het in de loop van de tijd geleidelijk toeneemt, dan weet je dat er ergens in het gebied een lek zit. Op deze manier hebben onze operators een tijdje terug een lek in Beetsterzwaag ontdekt.”

“Als je weet dat er ergens een lek in het netwerk zit, dan kun je de globale locatie van het lek bepalen door tijdelijk extra drukmeters te plaatsen of door slim te ‘spelen’ met afsluiters”, legt Gooijer uit. “Vroeger ging je dan vervolgens om de honderd meter graven om de exacte locatie van het lek te vinden. Nu gebruiken we meestal een drone met een infraroodcamera die temperatuurverschillen waarneemt. Het weglekkende water zorgt in de winter lokaal voor een hogere en in de zomer voor een lagere bodemtemperatuur.”

Black box

“Het op deze manier benutten van big data zorgt ervoor dat het distributienetwerk voor Vitens niet langer een black box is”, legt Van Wijngaarden uit. “Door de data met slimme algoritmen te analyseren, krijgt het bedrijf inzicht in het functioneren van het leidingennetwerk en kan het gericht gaan sturen. Natuurlijk moet je als bedrijf wel voor elke toepassing vooraf een goede afweging maken tussen de benodigde investering en de verwachte baten. Hoeveel sensoren moet je bijvoorbeeld aanbrengen en welke voorzieningen op IT-gebied zijn nodig? Zo heb je een snelle internetverbinding nodig als je afsluiters realtime wilt bedienen. Wat dat betreft is de werkwijze die Vitens volgt, met eerst een proof of concept, dan een pilot in een deel van het verzorgingsgebied en vervolgens het uitwerken van een businesscase, erg raadzaam.”

“Los daarvan is het goed om te beseffen dat het benutten van big data meer omvat dan het plaatsen van sensoren en het ontwikkelen van algoritmen. Zo veranderen ook de werkprocessen, wat in eerste instantie vaak tot weerstand leidt. Dat betekent dat je veel tijd moet steken in het begeleiden van mensen en moet laten zien dat data-analyse vooral gebruikt wordt als beslissingsondersteunend instrument en ervoor zorgt dat er minder routinematige handelingen nodig zijn.”

Parkeergarage Houtwal

Om in de binnenstad voldoende parkeergelegenheid te creëren zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid van het centrum, heeft de gemeente Harderwijk een nieuwe parkeergarage laten bouwen aan de Houtwal.

De garage is rond, heeft een diameter van 60 meter en biedt plaats aan 450 voertuigen. In het midden heeft hij een groot glazen dak, dat ervoor zorgt dat tot onderin – ruim 21 meter beneden het maaiveld – daglicht valt. De parkeerlagen hebben de vorm van een spiraal en liggen rond de lichtschacht die een doorsnede heeft van 12 meter. Op weg naar beneden komen bezoekers nergens een pilaar tegen. Voor het verlaten van de garage is een aparte rijbaan gemaakt rond de lichtschacht, die automobilisten zonder obstakels naar de uitgang voert.

Automobilisten rijden als in een kurkentrekker naar beneden. (Beeld: Gemeente Harderwijk)

Diepwanden

De garage is aanbesteed als design-and-constructcontract, en ontworpen en gebouwd door bouwcombinatie Houtwal. Voor de bouw zijn diepwanden gemaakt tot een diepte van 24,5 meter, waarbij elk paneel ongeveer 8 meter breed is en 1,2 meter dik. Een rubberen slab tussen de diepwanden zorgt voor een goede waterdichte afsluiting.

Nadat de ring van diepwanden gereed was, is het grootste deel van de grond hydraulisch ontgraven om overlast voor de omgeving door vrachtwagens te voorkomen. Het natte zand is opgezogen en via een persleiding naar een depot verpompt. De leidingen hiervoor zijn tijdelijk in het gemeentelijke riool aangebracht.

Tijdens graafwerkzaamheden zijn resten van een oude stadspoort ontdekt. Deze zijn gerestaureerd en staan tentoongesteld op de onderste verdieping van de parkeergarage.

Onderwaterbeton

De onderste vloer van de garage bestaat uit onderwaterbeton. Om opdrijven van deze vloer te voorkomen zijn ruim 400 GEWI-ankers aangebracht met een lengte van 34 meter. De paalpunten van deze ankers zitten 53 meter onder het maaiveld.

Voorafgaand aan het storten van het onderwaterbeton is een wapeningslaag van een meter dik aangebracht, die ervoor zorgt dat de vloer niet opbolt. Na uitharding van het onderwaterbeton bleek de aansluiting tussen de vloer en wanden nog niet volledig waterdicht. Daarom hebben duikers gaten door het beton geboord en met injectielansen een expanderende tweecomponentenhars geïnjecteerd tussen de vloer en de wanden. Toen de lekkage was verholpen, heeft de bouwcombinatie het water uit de bouwput gepompt en is begonnen met de afbouw.

Eerst is bovenop het onderwaterbeton een constructieve vloer gemaakt van 75 centimeter dik. Vervolgens zijn de middenkoker en de trappenhuizen gebouwd. Vanuit de trappenhuizen zijn de kolommen gesteld waarop de prefab betonnen parkeerdekken steunen. Het betreft acht betonnen kolommen voor de middenring en zestien voor de buitenring. Het niet-glazen deel van het dak bestaat uit ruim vijftig betonnen dakliggers met een gewicht van elk zestien ton. Het dak is voorzien van gras en het glas is beloopbaar om het gebied een parkachtige uitstraling te geven.

Sprinkler-installatie

De parkeergarage is voorzien van energiezuinige, dimbare led-verlichting. In totaal gaat het om 650 led-armaturen die vier standen hebben: 30, 25, 20 en 15 Watt. Verder is de garage uitgerust met een sprinklerinstallatie. Bij brand gaan de sprinklers nabij het vuur direct sproeien, zodat een brand geen kans heeft zich verder te ontwikkelen. Daardoor blijft de temperatuur bij een brand laag en blijft de bouwkundige constructie gespaard. Een ventilatiesysteem zorgt voor de afvoer van rook.

City Deal moet ook aardgasvrij dichterbij brengen

In 2016 lanceerde Amsterdam de strategie Naar een stad zonder aardgas. Nieuwbouwgebieden worden al niet meer op aardgas aangesloten. Voor de bestaande bouw kiest Amsterdam voor een gebiedsgerichte aanpak. Daaraan wordt invulling gegeven met een zogeheten City Deal, een samenwerkingsverband van netbeheerders, woningcorporaties, warmteleveranciers en het Rijk. De Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord is aangewezen als pilot.

Er is afgesproken dat per gebied wordt bekeken wat de beste aanpak is en welke alternatieven voor aardgas het meest geschikt zijn. Ook alternatieven als volledig elektrische warmtesystemen of geothermie komen daarbij in beeld. Essentieel is dat de transitie in samenhang met andere opgaven wordt bekeken. Adviseur stedelijke programmering Ruben Klijn: “We hebben nog meer opgaven, zoals herinrichtingsprojecten, het autoluw maken van de binnenstad, klimaatbestendig inrichten en de sociale wijkaanpak. We willen deze opgaven combineren om tot integrale afwegingen te komen. De energietransitie is belangrijk, maar is dus niet de enige opgave. Er spelen veel verschillende belangen in de openbare ruimte. De gemeente wil ten aanzien van het aardgasvrij maken van de stad keuzevrijheid bieden. We onderzoeken nu hoe we dat proces het best structureel kunnen inrichten. In de tussentijd gaan de ontwikkelingen gewoon door.”

Pilotproject

Een van die tussentijdse ontwikkelingen betreft de Van der Pek- en Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord. De directe aanleiding om daar aan de slag te gaan, was het besluit van woningbouwcorporatie Ymere om het woningbezit in die wijk duurzaam te renoveren en van het gas af te halen. De woningen worden volledig gerenoveerd. De straten zijn smal, en voor woningen aan de andere kant van de straat moet de gasaansluiting gehandhaafd blijven. Nuon Warmte heeft een inschatting gemaakt van de toekomstige stadsverwarmingsbehoefte, en heeft mede op basis daarvan met Ymere een contract gesloten voor de levering van stadswarmte voor vijftien jaar.

De Van der Pekbuurt is een arbeiderswijk uit begin twintigste eeuw aan de noordoever van het IJ. (Foto: gemeente Amsterdam/Koen Smilde Photography)

Stadsdeelregisseur in Amsterdam-Noord Eric van den Beuken: “Het gaat in eerste aanleg om 38 woningen in het eerste van zeven blokken in de Gentiaanbuurt. Er is geen primair warmtenet in de buurt en er moet dus gebruikgemaakt worden van tijdelijke warmtecentrales die ergens in de openbare ruimte geplaatst moeten worden. Daarnaast moet er een warmte-overdrachtstation gerealiseerd worden dat de warmtelevering voor drie- tot vijfhonderd aansluitingen kan verzorgen. Aardgasvrij organiseren via stadswarmte laat dus ook zichtbare sporen na in de openbare ruimte die in deze toch al smalle wijken steeds meer onder druk staat.”

Puzzel

Ruben Klijn: “De renovatieplanning van Ymere is autonoom. Daaruit volgt het verzoek aan Nuon Warmte om een aansluiting op het warmtenet te realiseren. Nuon Warmte richt zich tot de gemeente voor vergunningen en dergelijke. Voor Ymere is dit een heel strategisch besluit. Zodra de investeringsbeslissing is genomen, wil men uiteraard zo snel mogelijk tot uitvoering komen. Nuon heeft een wettelijke leveringsplicht. Dat leidt tot de puzzel die we nu proberen te leggen. Waarbij een belangrijke vraag is of er überhaupt plaats is in de ondergrond. Andere stakeholders in de ondergrond, Waternet, Liander en KPN, willen mee in dit project. Maar de vraag blijft: halen we december 2018, het moment waarop de eerste gerenoveerde woningen worden opgeleverd, of moeten de bewoners de boel de eerste maanden verwarmen met straalkachels?”

Halen we december 2018 of moeten de bewoners de boel de eerste maanden verwarmen met straalkachels?

Stevige ambitie

De pilot in de Van der Pekbuurt moet bijdragen aan een aanpak waarmee het aardgasvrij maken van wijken steeds sneller kan verlopen. In de overeenkomst die de gemeente Amsterdam met woningcorporaties heeft gesloten, is afgesproken dat zij een leidende rol hebben in dit transitieproces – alleen Ymere heeft al meer dan 40.000 huurwoningen in Amsterdam. Maar ook met de ‘grote stappen’ die langs deze weg gezet kunnen worden, is de uitdaging om de ambitie van de gemeente Amsterdam waar te maken, bijzonder groot. Senior adviseur Ruimte en Duurzaamheid Theun Koelemij: “De corporaties hebben hun plannen voor de komende jaren kenbaar gemaakt. Op basis daarvan hebben we een kaartje gemaakt, waarop de eerste 10.000 woningen die van het gas af gaan, zijn ingetekend. De ambitie uit het coalitieakkoord – aardgasvrij in 2040 – vraagt een tempo van gemiddeld 20.000 woningen per jaar. In 2018 zullen er weer 20.000 worden aangewezen. We moeten dus razendsnel leren en het tempo fors verhogen. Dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij moet zijn, is de enige zekerheid.”

De snelheid waarmee aardgasvrij bereikt moet worden, zal ongetwijfeld betekenen dat er ook na de Van der Pekbuurt wijken zullen volgen waarvoor nog geen kant-en-klaar plan van aanpak beschikbaar is. In de tussentijd wordt met de City Deal wel gewerkt aan een integrale aanpak die het aardgasvrij maken zo soepel mogelijk moet verbinden met de genoemde andere opgaven in de stad. Theun Koelemij: “We hebben een Datasquad ingericht waarmee we alle planningen in kaart brengen en op elkaar kunnen afstemmen. Ook daarin werken we samen met Waternet (riool en water), Liander (gas/elektra), Nuon Warmte en de corporaties.”

Gemeenten aan zet?

Aan de Klimaattafels, waar het aardgasvrij maken van Nederland wordt voorbereid, lijkt men eensgezind over het feit dat gemeenten de regie moeten hebben. Zover is het in de praktijk nog niet. Eric van den Beuken: “De gemeente heeft op dit moment geen sleutels om op te treden of af te dwingen, maar kan de beschikbare privaatrechtelijke instrumenten desgewenst wel op-en-top uitnutten.” In de praktijk van de City Deal is het nu nog niet nodig dat Amsterdam zijn spierballen laat zien. De grote winst van de City Deal-aanpak is dat alle betrokken partijen weten en accepteren dat je (in de ondergrond) niet solo kunt opereren. Andere partijen hebben ook behoefte aan regie. En iedereen is gecommitteerd aan een gezamenlijke integrale aanpak. Of dat zo blijft, is overigens de vraag. Theun Koelemij: “De aanpak die we nu hanteren, wordt breed gedragen. Maar we moeten ons realiseren dat we tot nu toe vooral op relatief kleine schaal werken. Als we straks naar 20.000 woningen per jaar gaan, gaat het pas echt pijn doen. Al was het maar omdat we niet ieders planning kunnen volgen en partijen investeringen dus sneller moeten afschrijven.”

Leren in de praktijk

In de Van der Pekbuurt zal grotendeels nog sprake zijn van ad-hoc-oplossingen. “Wat we in deze fase leren,” zegt Eric van den Beuken, “is dat de regierol niet goed is belegd, dat nog onduidelijk is wie welke kosten draagt, dat we niet weten hoe het stelsel van vergunningen en procedures vormgegeven dan wel aangepast moet worden om de renovatieplanningen van private partijen mogelijk te kunnen maken. Daarbij komt dat we ons moeten realiseren dat we als overheid veranderingen wel kunnen stimuleren, maar dat acceptatie uiteindelijk afhankelijk is van hoe wij als overheid verschillende opgaven slim weten te combineren. Voor dat slim combineren bestaat geen masterplan. Het hangt – ook in technische zin – af van de lokale situatie. Heb je een warmtebron in de buurt of niet? Dat maakt al een groot verschil. Je kunt uiteindelijk misschien voor tachtig procent tot standaardisatie komen, maar er zal altijd een stukje maatwerk nodig zijn. Afhankelijk van breed genoeg gedragen ‘sense of urgency’ in de buurt heb je incentives nodig om te kunnen veranderen. Het proces begint met het uitspreken van wat je wilt bereiken. Het tempo waarin je die ambitie kunt bereiken, is ook afhankelijk van wat mensen willen, en de mate waarin je dwingend wilt optreden.”

Pionieren met waterleidingen

Dunea heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om distributieleidingen voor drinkwater goedkoper en met minder overlast voor bewoners te saneren. Door een stevige ballon op te blazen in de leiding, hoeft het water voor andere aansluitingen op dezelfde leiding niet te worden onderbroken. Zo kan een leiding in kleinere delen worden vervangen.

Op de IJsselkade in Leiden zijn Dunea-monteurs Peter van de Burg en Mario Kreber al vroeg bezig met de voorbereidingen. Er moet over een lengte van dertig meter een gietijzeren leiding worden vervangen. Nadat de waterleiding met een graafmachine is blootgelegd, wordt een gat in de oude distributieleiding geboord. Daarna brengen de monteurs via het gat een blaas (ballon) in de buis. De blaas wordt opgepompt en sluit de buis luchtdicht af. Vervolgens kan de oude buis worden verwijderd. Op de nieuwe leiding komt een speciale afsluitbare koppeling, waarop de volgende dag wordt voortgebouwd. Het is een nieuwe techniek waarmee Dunea nu ervaring opdoet.

“Geweldig. Je hoeft geen noodleidingen meer aan te leggen”, zegt Peter. “Bovendien zitten onze klanten minder lang zonder water. In plaats van een hele wijk af te sluiten, hoeven we alleen het water in de straat waar we de leiding vervangen tijdelijk af te sluiten.”

Geen noodleiding

Het idee ontstond binnen MOC-operationeel, de afdeling die nadenkt over materialen en methodieken. André Koning en Michel Helgers werkten het verder uit: “We wilden een manier bedenken om distributieleidingen te saneren zonder aanleg van noodleidingen. Een noodleiding leggen en weer weghalen, betekent veel graafwerkzaamheden, en het bedraagt al snel een derde van de totale saneringskosten. Bovendien wordt de noodleiding vaak maar één keer gebruikt en daarna weggegooid. Werken zonder noodleidingen is dus minder belastend voor het milieu.”

Per jaar vervangt Dunea vijfendertig kilometer aan leidingen in vele projecten. Peter: “We vervangen met de nieuwe methodiek gemiddeld dertig tot veertig meter op een dag. In de pilot testen we onder meer hoe de blaas zich houdt bij gietijzeren leidingen. De binnenkant van dit type leidingen is soms wat ruw. We testen of de blaas daartegen bestand is en niet beschadigt raakt of knapt. Tot nu toe is dat niet gebeurd. De eerste bevindingen zijn positief!”

Om half twaalf ’s ochtends is de dagproductie van de pilot al gehaald: dertig meter oude distributieleiding is vervangen door een nieuwe pvc buis met een diameter van honderdtien millimeter. Daarna kan de graafsleuf weer dichtgegooid worden met zand. De mannen nemen na gedane arbeid eerst even pauze in de schaftkeet met koffie en een paar flinke boterhammen met spek. André Koning vertelt dat ze de nieuwe techniek al een naam hebben gegeven: de HELKO-methodiek. “HEL is van Helgers en KO is van Koning”, legt Andre glimlachend uit.

Reacties

Het is goed mogelijk dat de techniek straks in het hele land navolging krijgt. Andere waterbedrijven kwamen al langs op de IJsselkade om te kijken hoe de techniek werkt. Een klantbelevingsonderzoek maakte ook onderdeel uit van de pilot. In de nabijgelegen Spaarnestraat vertelde een bewoner: “Het is gebruikelijk dat bij het vervangen van de leidingen de straat twee tot drie keer open gaat, maar bij ons was het binnen een dag gepiept. ’s Ochtends werd de straat opengebroken en toen ik ’s middags van mijn werk thuiskwam, lagen de stoeptegels er alweer in.”

Omdat het water tijdelijk wordt afgesloten en het een pilot is, stelt Dunea waterflessen beschikbaar voor de bewoners. De volgende ochtend wordt het water bemonsterd volgens de standaardprocedure. De bewoners krijgen het advies om de eerste vier dagen alleen water te drinken nadat het is gekookt. “Ik hoorde van mijn vrouw dat het water slechts kort is afgesloten”, aldus de bewoner. “Ze hielden ons netjes op de hoogte.”

Peter en André brengen de blaas in de buis. (Foto: Dunea)

Dit was de Onderbreking Kabels en leidingen

Bekijk een ander koffietafelboek: