Amsterdam, Piet Heintunnel

De Piet Heintunnel is een belangrijke stadstunnel in Amsterdam. Het is een combitunnel: hij heeft twee tunnelbuizen voor autoverkeer en een voor een dubbelsporige trambaan. Via de tunnel wordt de binnenstad met de ringweg A10-oost verbonden. De tunnel is in 1997 in gebruik genomen voor het wegverkeer en in 2005 voor de tram.

Toeritten Piet Heintunnel in het Oostelijk Havengebied. (Foto: Google Streetview)

Bouw

De bouw van de tunnel startte in 1992. Het grootste deel – het deel onder het Amsterdam-Rijnkanaal en het Spoorwegbassin – is volgens de afzinkmethode gebouwd. Dit deel bestaat uit acht tunnelelementen van elk 158 meter lang, bijna 32 meter breed en 8 meter hoog. De elementen zijn in een bouwdok bij Antwerpen gebouwd, omdat het bouwdok in Barendrecht bezet was. Ze zijn over zee naar Amsterdam getransporteerd en afgezonken in een gebaggerde sleuf. De toeritten en overgangsconstructies zijn in bouwputten gemaakt.

Renovatie

De Piet Heintunnel is een van de hoofdaders van het Amsterdamse wegennet. Dagelijks rijden er ongeveer dertigduizend voertuigen door de tunnel. Na ruim twintig jaar intensief gebruik is de tunnel toe aan een grondige renovatie. Daarbij worden niet alleen de civiele en bouwkundige delen aangepakt, maar worden ook allerlei installaties vervangen en extra installaties en voorzieningen toegevoegd. Dat laatste is nodig om te voldoen aan de nieuwe tunnelwet die geldt sinds 1 mei 2019.

Aangezien de Piet Heintunnel momenteel nog niet voldoet aan de nieuwe eisen, heeft de gemeente Amsterdam besloten de tunnel af te sluiten voor vrachtverkeer totdat de tunnel volledig is gerenoveerd. Met deze maatregel verkleint de gemeente de kans op een grote brand in de tunnel. De renovatie start in het voorjaar 2021 en duurt naar verwachting tot de zomer van 2022. Tijdens de renovatie is de tunnel dicht voor al het autoverkeer, de tram blijft wel door de tunnel rijden.