‘s-Hertogenbosch, Parkeergarage St. Jan

Aan de zuidkant van de binnenstad heeft ‘s-Hertogenbosch sinds 2015 een grote drielaagse parkeergarage, St.-Jan geheten. De garage ligt onder de in ere herstelde vestinggracht. De in- en uitrit bestaat uit een spiraalvormige weg, in de volksmond ‘de Wokkel’ genoemd. Ondergronds kruist deze weg de gerestaureerde historische stadswal.

De voetgangersingang van de parkeergarage ligt aan de zuidzijde van de gracht. Van daar lopen bezoekers via een loopbrug over de gracht door een opening in de vestingmuur naar de binnenstad.

Bouw

Voor de bouw heeft de aannemer met diepwanden drie bouwputten gemaakt die later met elkaar zijn verbonden. De putten zijn grotendeels nat ontgraven, waarbij de grond via leidingen naar de rand van de stad is getransporteerd om het aantal vervoersbewegingen te minimaliseren. Om opdrijven van de constructie te voorkomen, zijn ruim duizend GEWI-ankers aangebracht met een lengte tussen de 19 en 26 meter.

De garage heeft een vloer van onderwaterbeton van bijna een meter dik. Hier bovenop is een constructievloer gemaakt. Vervolgens zijn er tegen de diepwanden muren gemaakt. De garage zelf is afgebouwd met prefab-elementen zoals kolommen en liggers. Nadat het dak van de garage waterdicht was gemaakt, is de vestinggracht in ere hersteld. Gelijktijdig met de bouw van de parkeergarage is de stadsmuur gerestaureerd.

De parkeergarage is lean gebouwd. Dit houdt in dat het project in kleinere deelprojecten is opgesplitst en dat de aannemer al kon gaan bouwen op basis van een globale bouwvergunning terwijl op dat moment nog niet alle bouwtekeningen gereed waren. Daarbij hebben de gemeente en de aannemer afgesproken dat alle wijzigingen en detailleringen steeds ter goedkeuring werden voorgelegd aan de betrokken gemeentelijke diensten. Deze werkwijze vereist vertrouwen tussen opdrachtnemer en -gever en heeft als voordeel dat de aannemer sneller kan beginnen en de doorlooptijd korter wordt.

Inpassing

De in- en uitrit van de garage zijn fraai in de omgeving ingepast. Aan de buitenkant van de Wokkel zijn houten banken met pergola’s gemaakt en in het midden van de Wokkel zijn bomen geplant. Op het middelste parkeerdek is de enorme bak voor de wortels van de bomen goed zichtbaar. Tijdens de bouw van de garage zijn diverse archeologische vondsten gedaan, waaronder een kampement van Neanderthalers.

De boombak in het midden van de Wokkel. (Foto: Heijmans)

De St.-Jan parkeergarage heeft drie parkeerdekken. (Foto: Heijmans)