Beleidskader ondergrond Rotterdam

Samen met het COB heeft gemeente Rotterdam gekeken naar het opstellen van een beleidskader voor het gebruik van de ondergrond. Aanleiding hiervoor is de constatering dat de druk op de ondergrondse ruimte alsmaar groter wordt en daardoor de risico’s voor ruimtelijke planprocessen en projecten toenemen.

De beoogde doelen van het te beleid voor de ondergrond in Rotterdam:

  • Grip blijven houden op een duurzaam gebruik van de ondergrond met oog voor toekomstige ontwikkelingen.
  • Beter (efficiënter / effectiever) benutten van de mogelijkheden van de ondergrond.
  • Mogelijk maken van innovatieve vormen van gebruik van de ondergrond.