Stadshavens Rotterdam

De gebiedsontwikkeling van Stadshavens Rotterdam vraagt om innovatieve oplossingen gebaseerd op de kwaliteiten van het gebied, zoals het water, de kades en de ondergrond. Gemeente Rotterdam heeft het COB ingeschakeld om de mogelijkheden te verkennen.

In 2010 heeft de Rotterdamse gemeenteraad unaniem de Structuurvisie Stadhavens Rotterdam vastgesteld. Een buitendijks gebied van zestienhonderd hectare binnen de Rotterdamse ruit, wordt deels van haven naar gemengd stedelijk gebied getransformeerd. Waarbij de transformatie energieneutraal, klimaatbestendig en met optimale inzet van de ondergrond moet plaatsvinden.

Heijplaat is een van de deelgebieden van Stadshavens Rotterdam. (Foto: Flickr)

Maarten Nypels, programmamanager vanuit ingenieursbureau Rotterdam, vertelde in zijn presentatie op het Technologiesymposium 2011 meer over de visie van de gemeente en de vraagstukken die er liggen. Met betrekking tot de ondergrond zijn er talloze uitdagingen. De buitendijkse situatie vraagt bijvoorbeeld om innovatieve oplossingen, want alles omdijken of een meter of meer ophogen is geen optie. Wat biedt de ondergrond aan kansen op dit gebied? En de havenbekken hebben veel kademuren die zich mogelijkerwijs lenen voor andere (ondergrondse) toepassingen. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Op welke wijze kunnen de mogelijkheden van de ondergrond een positieve bijdrage leveren aan de businesscase voor Stadshavens?

Voortgang

Naar aanleiding van de presentatie op het Technologiesymposium is het COB in 2012 een verkennend onderzoek gestart. Hieruit bleek dat er behoefte is aan een businesscase waarin expliciet wordt gekeken naar innovatieve oplossingsrichtingen, de kwaliteiten van het gebied en het gebruik van de ondergrond. De eerste verkennende stap bestond uit een denktanksessie op 12 juni 2012. Personen vanuit diverse disciplines gingen deze dag om tafel om vanuit verschillende invalshoeken ideeën te genereren voor de alternatieve businesscase. De aanmeldingen van het Technologiesymposium zijn hiervoor aangevuld met andere partijen die mogelijk kunnen bijdragen.

Tijdens de denktanksessie zijn vier onderwerpen benoemd om nader uit te werken: Informatiemanagement, Watermassa, Onderwater bouwen, en Organisch ontwikkeling vs infrastructuur. Wegens ontwikkelingen bij gemeente Rotterdam zijn er nog geen concrete stappen gezet.

In september 2013 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente het COB. Ter voorbereiding op dit gesprek is een ‘praatstuk’ opgesteld dat zou kunnen helpen dit onderzoek richting te geven (zie hiernaast). Het initiatief voor vervolgstappen ligt bij de gemeente.