Optimalisaties tunnelveiligheid light rail

Tijdens de bijeenkomsten van het platform Veiligheid bleek er behoefte te bestaan aan een verkenning van optimalisaties van de veiligheid bij spoortunnels voor tram- en metrolijnen (light rail). Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Wat zijn knelpunten en hoe ga je hiermee om? De werkgroep V150 heeft hiervoor een publicatie opgesteld.

In de eerste helft van 2014 heeft het platform Veiligheid een tweetal bijeenkomsten gewijd aan railveiligheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd er gekeken naar zowel heavy rail (trein) als light rail (tram, metro). Tijdens de afsluitende discussies kwamen vier zaken naar voren:

  • De regelgeving rondom rail-infra is complex, onbekend en onvolledig ten opzichte van de regelgeving rondom wegtunnels.
  • Er zijn veel stakeholders betrokken bij het vergunningverleningsproces
  • Kan het proces van vergunningverlening niet efficiënter worden georganiseerd?
    Kunnen we niet toe met minder regels?

Daarnaast kwam de komst van de Wet Lokaal Spoor (WLS) ter sprake. Deze wet is in werking getreden per 10 juli 2013, maar de meeste artikelen zijn pas per 1 december 2015 van kracht.

Een subgroep vanuit het platform heeft daarom de verkenning ‘Optimalisaties tunnelveiligheid light rail’ uitgevoerd. Deze verkenning had de volgende doelen:

  • Een kennispublicatie opstellen over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met name de gevolgen van de implementatie van de
  • WLS moeten inzichtelijk worden gemaakt, maar de publicatie dient ook een doorkijk te geven naar de regelgeving rond heavy rail.
  • Identificeren van witte vlekken en knelpunten in de regelgeving (hoe moeten we hier mee omgaan?).
  • Het benoemen van een aantal oplossingsrichtingen om het proces rondom railtunnelveiligheid te optimaliseren.

De verkenning heeft zich met name gericht op bevoegd gezag, beheerders, vervoerders, veiligheidsregio’s en hulpdiensten, en in mindere mate op bouwers en adviseurs. De tunnelveiligheid staat centraal en niet de (ook belangrijke) aspecten rondom railveiligheid.

Resultaat

In december 2015 is de publicatie Gevolgen inwerkingtreding Wet lokaal spoor opgeleverd. Het kennisdocument geeft een overzicht van de meest relevante artikelen uit de wet- en regelgeving die van toepassing is op tram-, metro-, en lightrailtunnels. Ook gaat de publicatie in op de invulling en het gebruik van instrumenten die voorgeschreven worden. Het rapport presenteert bovendien een aantal aanbevelingen en aandachtspunten. Zo adviseert de werkgroep om in regelgeving een methode voor de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) vast te leggen. Ook worden er vervolgstappen voorgesteld, zoals het formeren van (een) werkgroep(en) voor het opstellen van handleidingen die opgenomen kunnen worden in de regelgeving.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Simone Abel, rol: Secretaris

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Hans Dijkema, rol: Lid

Croonwolter&dros -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Edwin Luijt, rol: Lid
Individuele deelnemers
Hugo de Jong, rol: Spreker

h3mhuijben Consultancy -

Locatie: Baarn, Schoolstraat 18
Hans Huijben, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Roel Scholten, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Adviseur

Vervoerregio Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 111
Robert Sirks, rol: Deelnemer

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Zalm Advies Eur Ing -

Locatie: Rotterdam, Kerstant van den Bergelaan 37-b
Albert van der Zalm, rol: Lid