Proof-of-concept digitale leeromgeving

Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. In hoeverre is het mogelijk om tot één gezamenlijke virtuele OTO-omgeving te komen? In dit project wordt deze vraag beantwoord door het ontwikkelen van een proof-of-concept.

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om alle betrokkenen bij tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Digitale middelen kunnen uitkomst bieden, want hiermee kan OTO veel flexibeler plaatsvinden. Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waar zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapport ‘Concept digitale leeromgeving voor tunnels’.

Q1 2022
2

Uitvoeringsplannen drie praktijkprojecten.

Q3 2022
3

Praktijkproject wegtunnels Den Haag.

Q3 2022
4

Praktijkproject wegtunnels Amsterdam.

Q3 2022
5

Praktijkproject Rijkswaterstaat/Groene Boog.

Q3 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Twee projectteamoverleggen.

Alle deliverables

Projecteamleden in de rol van verantwoordelijke trekker gekoppeld aan de praktijkprojecten.

Alle deliverables

Uitwerking van de uitvoeringsplannen.

Alle deliverables

Eind 2021 is het rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels opgeleverd. Dit rapport biedt een plan van aanpak voor de uitvoering van een proof-of-concept. Het COB-project Proof-of-concept digitale leeromgeving heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waarin zowel medewerkers van bediening, als van incidentafhandeling kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Parallel aan het project wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd met praktijkprojecten om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030. Doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-concept om te komen tot een meer tijd- en plaatsonafhankelijke digitale leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is een vastgestelde scope van deze leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de kwaliteitscriteria. Dit rapport handelt over de digitale leeromgeving waarbij de digitale tunneltweeling een van de uitgangspunten is.
>> Download het rapport van de kennisbank (pdf, 1mb)

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marcel van Wijk, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid kernteam

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Peter Kooijman, rol: Secretaris
Jeroen Halbesma, rol: Lid kernteam

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Helmut Breedeveld, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid kernteam

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Voorzitter

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid kernteam