Opdrachtgeversdag juni 2021

De eigenaren, beheerders en sleutelfiguren van Nederlandse en Vlaamse tunnels gingen naar het strand! Zij kregen op 30 juni 2021 een uitgebreide update van het tunnelprogramma. Belangrijkste vraag voor deze dag: is het netwerk op de goede weg?

De bijeenkomst vond plaats op het strand van Wassenaar. De deelnemers konden vanaf het terras of vanuit de serre de presentaties volgen en daarna in kleine groepjes verder discussiƫren. Voor wie niet kan, wil of mag, was er een livestream en waren er digitale deelsessies.
>> Bekijk agenda (pdf, 400 KB)

Een van de conclusies van de dag is dat de sector ondanks de vele verschillen tegen veel dezelfde vragen aan loopt. Hierdoor ontstaan kansen voor verregaande kennisontwikkeling. Dashboards en common data structures zijn onderwerpen van de ontwikkellijn Digitalisering waar veel belangstelling voor is. De plannen binnen de ontwikkellijn Civiel sluiten goed aan bij een trend die tunnelbeheerders en -eigenaren signaleren: bij het ontwerpen van renovaties en nieuwbouw wordt er steeds meer toekomstgericht gewerkt, bijvoorbeeld door te kiezen voor adaptiviteit en het toepassen van sensoren.

De tunnelbeheerders en -eigenaren benadrukken dat de toepassingswaarde in de praktijk niet uit het oog verloren mag worden. Ze adviseren kleine stappen te nemen en regelmatig afstemming te zoeken.

Het programma bestond globaal uit twee delen:

  • 10.00 – 15.00 uur (inclusief lunch)
    Sinds de startbijeenkomst in april 2021 werken de teams van de ontwikkellijn Digitalisering aan het bijschaven en uitwerken van hun projectplannen. Hun ideeƫn zijn op 30 juni 2021 getoetst bij de opdrachtgevers van het tunnelprogramma. Sluiten de plannen aan bij de behoeftes en planning van de tunnelbeheerorganisaties? Wat moet anders, waar is werk met werk te maken? Er was gelegenheid om zorgen te uiten, tips te geven en vragen te stellen.
  • 15.30 – 19.00 uur (inclusief hapje eten)
    Binnen de ontwikkellijn Civiel is vorig jaar al gestart met de nieuwe invulling richting 2030. Er zijn inmiddels vijf expertteams die via de structural health analyse (SHA) tunnelbeheerders helpen bij het (preciezer) vaststellen van de renovatiescope, het bepalen van de noodzakelijke onderzoeken en het reviewen van onderzoeksresultaten. Op 30 juni 2021 gingen de teams en beheerders met elkaar in gesprek om te peilen of de projecten nog steeds goed aansluiten bij de behoeften. Ook is er gekeken naar het project Circulaire tunnels dat net is begonnen: hoe kan de ‘oogst’ van een renovatie goed worden ingezet?

Terugkijken

Plenair programma eerste deel, ontwikkellijn Digitalisering:

 

Plenair programma tweede deel, ontwikkellijn Civiel: