Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Het COB-netwerk gaat de komende jaren bij tientallen tunnels Structural health analyses uitvoeren. Dit is een proces met kennisworkshops en praktisch onderzoek, waaruit veel informatie naar boven komt. Het doel is om deze informatie samen te brengen in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Een begeleidingscommissie vanuit het COB-netwerk ziet erop toe dat een dergelijk instrumentarium voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Aanpak vanaf 2022

Nadat de basis is gelegd, heeft de begeleidingscommissie een nieuwe insteek gekregen. Vanaf 2022 wordt door de commissie toegewerkt naar een uitvraag met een programma van eisen voor een kennisborgingssysteem. Hierbij wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht op de werkwijzer voor de monitoring van zinktunnels die in ontwikkeling is en waarvan versie 1 nu beschikbaar is. De werkwijzer moet leiden tot een eenduidige manier van monitoren, zodat de monitoringsresultaten van verschillende tunnels gecombineerd kunnen worden. Dat combineren gebeurt in het kennisborgingssysteem; dit systeem moet dus op zijn minst kunnen omgaan met de data die dankzij de werkwijzer ingezameld gaat worden. Naast deze en andere technische aspecten, zal de commissie ook onderzoek doen naar onder meer de organisatiestructuur, veiligheid en toekomstbestendigheid.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

De nieuwe begeleidingsgroep Instrumentarium schrijft een programma van eisen voor het benodigde instrumentarium waaronder de uitvraag van het te ontwikkelen kennissysteem.

Q4 2022
2

In het begin 2023 volgt een uitvraag voor het systeem voor alle monitoringsresultaten van alle aangesloten tunnels.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Samenstellen commissie.

1

Overleg over opdrachtdefinitie en deze uitwerken.

1

Reviewen Werkwijzer monitoring zinktunnels.

-

Eerste fase afgerond

In 2020 en 2021 hebben TNO en Deltares onderzoek gedaan naar het instrumentarium. Er is een wetenschappelijke basis gelegd voor een kennissysteem dat vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert en gemakkelijk op te halen maakt. Daarnaast is er een monitoring intake template ontwikkeld waarmee op systematische wijze een monitoringsplan kan worden opgesteld. Om de monitoring zelf te verbeteren, is gewerkt aan data enhanced modeling: door meetdata op te nemen in een model kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld vervormingen nauwkeuriger worden voorspeld. Het vierde deel van het instrumentarium richtte zich op kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen bij het opsporen van lekkage in tunnels. Daarnaast biedt AI een goed toekomstperspectief als er meer data beschikbaar komt van de SHA’s.

De begeleidingscommissie heeft de onderzoeken samengevat in een overkoepelde presentatie. De detailrapporten zijn los te vinden op de kennisbank:
>> Naar overkoepelende rapport

Achterliggende detailrapporten:
>> Taak 1 – Knowledge retainment system
>> Taak 2 – Intake-informatietemplate voor monitoring
>> Taak 3 – Data-enhanced modelling
>> Taak 4 – Toepassing van AI-technieken

Tussentijdse resultaten

Tijdens het online congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 presenteerden TNO en Deltares de eerste resultaten. Hiervoor werd een demonstratie geven aan Jan Slager (directeur V&R-programma Rijkswaterstaat) en Ron van den Ende (coƶrdinator landelijk tunnelbeheer Rijkswatersaat). De video hieronder geeft een samenvatting.
>> Introductie op demo (pdf, 477 KB)
>> Presentatie kennissysteem (pdf, 1.5 MB)
>> Presentatie monitoring intake template (pdf, 117 KB)
>> Presentatie data enhanced modeling (pdf, 820 KB)
>> Presentatie artificial intelligence (pdf, 660 KB)

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Corresponderend lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Cees Jan Mas, rol: Financier
Harry Sanders, rol: Lid
Thymo van den Brug, rol: Lid
Marcel Gerrits, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Remco Verschoor, rol: Voorzitter

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Tjeerd de Jong, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rob Michels, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stijn van Balen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Edwin van 't Walderveen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid