Evolutiepad naar uniformiteit

Het project Evolutiepad naar uniformiteit onderzoekt hoe kan worden georganiseerd dat tunnels, bijvoorbeeld in een land, regio, corridor of stad, meer op elkaar gaan lijken qua techniek en beheerinformatie. Hierdoor kunnen ze programmatisch worden aangepakt en beheerd. De deliverables worden opgenomen in het groeiboek Renoveren.

Elke tunnel wordt nu afzonderlijk ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Hierdoor zijn technische oplossingen specifiek, met als gevolg dat er onvoldoende synergie gevonden kan worden  om meerdere tunnels in een beheergebied efficiënt te onderhouden. Hierdoor gaat veel kostbare capaciteit van experts verloren aan repeterend werk. Met meer uniformiteit en standaardoplossingen wordt de sector efficiënter. De beheerder maakt gebruik van standaardinformatie en grijpt minder vaak mis, met een beter assetmanagement als gevolg. Uitvragen worden standaard en beter toetsbaar. De bediening is standaard conform 3BT, de onderliggende LFV’s/installaties blijven gelijk, waardoor ook de iFAT-opstelling voor meerdere tunnels herbruikbaar is. Met het oog op de grote renovatieopgave en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt erg wenselijk.

Voortgang

Voor de kick-off op 4 november 2022 is al een stevige basis voor beide deelprojecten uitgewerkt, gebaseerd op ervaringen uit recente renovatieprojecten en eerdere programmatische tunnelprojecten. Tijdens de kick-off is het gesprek gevoerd over de uitgangspunten en visies daarop. Het kernteam verwerkt de resultaten tot een referentieontwerp tunnels met bijbehorende coderingen en benamingen versie 1.0. Na een review van de groep van 4 november, levert het kernteam op 23 december 2022 een 2.0 versie op, die wordt gedeeld met alle contact- en contractpersonen, met het verzoek dit binnen de eigen organisatie te reviewen, op basis van:

1. Is dit een werkbaar voorstel?
2. Is dit uitvoerbaar voor renovatieprojecten van tunnels?
3. Is dit onderhoud- en beheerbaar?
4. Gaat de invoering van deze systematiek iets verkeerds doen met jullie marktpositie?
5. Word je hier een beetje blij van?

Meld u nu aan als reviewer!

Tussen 23 december 2022 en 6 februari 2023 volgt vervolgens een bredere reviewronde. Deze start op 23 december met een introductiesessie. Die sessie wordt herhaald in januari (2x). De output van de interne reviews per organisatie wordt opgehaald in zes reviewsessies. Schrijf u nu in voor een introductiesessie en een reviewsessie:

>> Meld u aan als reviewer!

Plan van aanpak

Het evolutiepad omvat in totaal tien punten. Voor de werkbaarheid zijn die ondergebracht in twee deelprojecten.

 1. Richt zich op het uniform maken (en houden!) van coderingen en benamingen. Deze werkgroep stelt metadata van objecten vast, zodat daarop vanuit de ontwerpfase gestuurd kan worden, richting de oplevering en overdracht aan de beheerder.
 2. Dit deelproject gaat dieper in op techniek; deze werkgroep bouwt een generieke systeemarchitectuur en referentieontwerp op. Zij kijken naar samenhang en zogenoemde typicals.

Dit evolutiepad wordt gaandeweg getoetst bij/door AWA, ProRail, PTZ en Wegtunnels Vlaanderen.

Verwacht tijdspad

 • 4 november 2022: Startbijeenkomst. Op basis van ervaringen uit recente renovatieprojecten en eerdere programmatische tunnelprojecten is een stevige basis uitgewerkt.
 • 30 november 2022: Oplevering versie 1.0 van de deliverables van deelproject 1 en 2: een referentieontwerp tunnels met bijbehorende coderingen en benamingen.
 • 15 december 2022: Gezamenlijke sessie waarin commentaren en verbeterpunten op versie 1.0 gezamenlijk worden besproken.
 • 23 december 2022: Het kernteam levert versie 2.0 van de deliverables op.
 • 23 december 2022 tot 6 februari 2023: Een brede reviewronde afgetrapt met een introductiesessie.
 • 23 januari 2023 tot 3 februari 2023: De output van die ‘brede reviewronde’ wordt opgehaald in zes reviewsessies.
 • 15 februari 2023: Werksessie met het kernteam en de personen die de output hebben opgehaald.
 • 28 februari 2023: Opleveren versie 3.0 van de deliverable.
 • Eind februari 2023: Opleveren versie 3.0 van de deliverable. Hiermee wordt vervolgens gebruikservaring opgedaan.

Bijeenkomsten

Kick-off bijeenkomst

Op vrijdag 4 november 2022 vond de kick-off van de eerste twee deelprojecten van het Evolutiepad naar uniformiteit plaats. Deelnemers zijn meegenomen langs de uitgangspunten en het gedachtengoed van het evolutiepad, het referentieontwerp en de werkwijzer coderingen en benamingen. Gebaseerd op ervaringen uit recente renovatieprojecten en eerdere programmatische tunnelprojecten was al een stevige basis uitgewerkt.

Kernteam

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Johan van der Gaag, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Projectleider
Jan Holsteijn, rol: Projectleider

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid

Reviewteam

ABB -

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Jaap Strijker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Kim Dijkstra, rol: Reviewer

Campus RecruiterHeijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Reviewer

HIG Traffic Systems -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Thomas Oosting, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Reviewer
Franc Fouchier, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Robin Gerrets, rol: Reviewer

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Reviewer
Peter Geerts, rol: Lid